"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Hanoi - Umeå

2003-05-03 till 2003-05-03

Bildmuseet presenterar en utställning med samtida vietnamesiskt måleri av tolv konstnärer verksamma i Hanoi. Utställningen omfattar ett femtontal målningar i traditionell lack-teknik och samtliga konstnärer är studenter eller lärare vid Konsthögskolan i Hanoi. Två av konstnärerna, Tran Hoang Son och Trieu Khanh Tien, medverkar vid pressvisning och vernissage i Umeå. De är också under våren verksamma som gästlärare vid Umeå Konsthögskola.

Vietnam har en konfliktfylld 1900-talshistoria med 50 år av franskt kolonialstyre och därpå följande krig mot Frankrike, USA, Kambodja och Kina. Först 1994 hävdes det amerikanska handelsembargot mot Vietnam. Landet hade ett socialrealistiskt avbildningstvång från 1960-talet fram t o m 1986. Under denna period accepterades endast socialrealism eftersom den ansågs vara det enda politiskt väsentliga gestaltningssättet, medan modernism och abstrakt expressionism uppfattades som reaktionära.

Den vietnamesiska konstscenen närmar sig alltmer den internationella, även om det nutida måleriet fortfarande har djupa rötter i traditionella tekniker såsom lackmåleri, träsnitt och tygtryck och i traditionsenliga eller förväntade motiv. Ofta finns ett figurativt berättande, men av annan karaktär än det socialrealistiska.

I utställningen medverkar: Truong Tuân Anh, Lâm Dùc Manh, Nguyên Bao Hà, Pham Khành Thành, Nguyên Vièt Dông, Nguyên Quôc Huy, Doàn Dung Sy, Tran Hoang Son, Nguyên Quôc Thàng, Trieu Khanh Tien, Lê Trân Hâu Anh och Luong Công Tuyên.

Tack till SIDA och Umeå Konsthögskola.