"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Dreamworld

2000-11-26 till 2001-02-04

Dreamworld gör ett nedslag i medielandskapet, tv och tevereklam i början av 00-talet. Utställningen ställer frågor om vilka krafter som har makten över vår uppfattning om omvärlden och hur våra ideal, drömmar och värderingar konstrueras och upplöses. Utgångspunkten är sex familjers relation till tv, tolkad av sex olika konstnärer. Familjerna kommer från skilda delar av Sverige och har olika bakgrund. Det enda de har gemensamt är att de inte arbetar med media.

Konstnärerna har under en begränsad tid bott tillsammans med familjerna och ställt sig frågorna; Hur använder familjemedlemmarna tv? Vad tittar dom på? Hur påverkas de och hur formas deras värld? Konstnärernas möten med familjerna har resulterat i sex rum med installationer, fotografier och film.

Dreamworld är ett konstprojekt med både dokumentära och sociologiska inslag. Det kretsar kring socialt samspel, mediala stereotyper samt bilden som förtryckare och frigörare. Skapar tv kunskapsklyftor? Vad är egentligen skillnaden mellan nyheter och såpa? Vilken betydelse har tevemediet för samhällsutvecklingen? Hur påverkas könsrollerna av tv och reklam?

Utställningen vill visa att de viktigaste bilderna och berättelserna finns i vanliga människors vardag och att konsten kan plocka fram dem, göra dem tydligare och djupare.

Medverkande:

Ola Esping (f. 1965) är scenograf baserad i Stockholm. Bland annat idégivare och realisatör till installationen För kännedom på Lunds konsthall 1996.

Stina Opitz (f. 1944) är bildkonstnär från Gävle, verksam i Linköping. Har ställt ut på Moderna Museet, Norrköpings Konstmuseum och utomlands.

Rikard Silwärn (f. 1966) är en bildkonstnär från Malmö. Har arbetat med undersökande resor och stora kollektiva konstprojekt.

Susanne Walström (f. 1965) är fotograf och har bland annat ställt ut på Moderna Museet, Göteborgs Konsthall och Arbetets Museum.

Karin Wegsjö (f. 1968) är scenograf och filmare från Stockholm. Hennes film Bukarests diskreta charm gulbaggenominerades 1998.

Kajsa Wiktorin (f. 1963) är en frilansande filmare. 1998 gjorde hon kortfilmen Min farbror för Sveriges Television.

Dreamworld producerades av Virserums Konsthall. Till utställningen hör en katalog med texter om tevemediet av, bland andra, Anja Hirdman, Fredrik Bergman, Maria Edström och Bo Reimer.