"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Dreamworld

2000-11-26 till 2001-02-04

Dreamworld gör ett nedslag i vår tids medielandskap och är en utställning om TV och TV-reklam. Den ställer frågor om vilka krafter som har makten över vår omvärldsuppfattning och hur våra ideal, drömmar och värderingar konstrueras och upplöses.

Utgångspunkten för utställningen är sex familjers relation till TV, tolkad av sex olika konstnärer. Familjerna kommer från skilda delar av Sverige och har olika bakgrund. Det enda de har gemensamt är att de inte arbetar med media. Konstnärerna har under en begränsad tid bott tillsammans med familjerna och ställt sig frågorna; Hur använder familjemedlemmarna TV? Vad tittar dom på? Hur påverkas de och hur formas deras värld av TV? Mötena med familjerna har resulterat i sex rum som innehåller bl a installationer, fotografier och film.

Dreamworld är ett konstprojekt med både dokumentära och sociologiska inslagsom kretsar kring socialt samspel, mediala stereotyper och bilden som förtryckare och frigörare. Skapar TV kunskapsklyftor? Vad är skillnaden mellan nyheter och såpa? Vilken betydelse har TV-mediet för samhällsutvecklingen? Hur påverkar TV och reklam könsrollerna?

Utställningen vill visa på att de kanske viktigaste bilderna och berättelserna finns i vanliga människors liv, i vardagen - och att konsten kan plocka fram dem, göra dem tydligare och djupare.

Konstnärerna är:

Ola Esping - Scenograf från Stockholm. Bl. a. idégivare och realisatör till installationen För kännedom på Lunds konsthall 1996. Född 1965.

Stina Opitz - Bildkonstnär från Gävle, verksam i Linköping. Har ställt ut på Moderna Museet, Norrköpings Konstmuseum och utomlands. Född 1944.

Rikard Silwärn - Bildkonstnär från Malmö. Har arbetat med "undersökande resor" och stora kollektiva konstprojekt. Född 1966.

Susanne Walström - Fotograf som bland annat ställt ut på Moderna Museet, Göteborgs Konsthall och Arbetets Museum. Född 1965.

Karin Wegsjö - Scenograf och filmare från Stockholm. 1998 gjorde hon den Guldbaggenominerade filmen Bukarests diskreta charm. Född 1968.

Kajsa Wiktorin - Frilansande filmare. 1998 gjorde hon kortfilmen Min farbror för SVT. Född 1963.

Utställningen är producerad av Virserums Konsthall och katalogen innehåller texter om TV-mediet av bl a Anja Hirdman, Fredrik Bergman, Maria Edström och Bo Reimer.