"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Apolonija Sustersic / Ljusterapi

2001-11-25 till 2002-02-24

Under årets mörkaste period, 25 november – 24 februari, omvandlas en av Bildmuseets utställningssalar till ett rum för ljusterapi. Här kan museets besökare få gratis behandling från femton minuter till tre timmar. Rummet där värdar tar emot är helt vitt och har utrustats med specialbelysning och särskilt utformade sittbänkar. Ljusterapibehandling har under senare år blivit en allt vanligare form av terapi för bland annat SAD (Seasonal Affective Disorder),
s k vinterdepression.

Apolonija Sustersics Ljusterapi installerades första gången vårvintern 1999, för Moderna Museet Projekt. Konstnären har tagit fasta på det nordiska vintermörkret och dess psykologiska effekter. Ljusterapi är också en kommentar till museers aktiviteter där hon ser programverksamheten – inklusive t ex kafé och museishop – som viktiga komplement till utställningsverksamheten. Vad krävs av museimiljö och -arkitektur för att man på bästa sätt ska kunna ta del av den utställda konsten?

Apolonija Sustersic, född 1965 i Ljubljana, Slovenien och är numera bosatt och verksam i Haarlem, Holland. Efter sin utbildning på Arkitekturskolan vid Ljubljanas universitet har hon tillbringat två år vid Rijksakademie i Amsterdam. Hon intresserar sig för mötet mellan människor och olika slags rum; för platsens fysiska, psykiska, sociala och politiska sammanhang.

Ljusterapi ägs av Moderna Museet.