"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Apolonija Šušteršič / Ljusterapi

2001-11-25 till 2002-02-24

Under årets mörkaste period omvandlas en av Bildmuseets utställningssalar till ett rum för ljusterapi. Här kan museets besökare få gratis behandling från femton minuter upp till tre timmar. Rummet där värdar tar emot är helt vitt och har utrustats med specialbelysning och särskilt utformade sittbänkar.

Apolonija Šušteršič intresserar sig för mötet mellan människor och olika slags rum; för platsens fysiska, psykiska, sociala och politiska sammanhang. I Ljusterapi har hon tagit fasta på det nordiska vintermörkret och dess psykologiska effekter. Ljusterapibehandling har blivit en allt vanligare form av terapi för bland annat vinterdepression.

Verket är också en kommentar till museers aktiviteter. Sustersics ser programverksamhet, kafé och museishop som viktiga komplement till utställningar. Vad krävs av museimiljö och dess arkitektur för att man på bästa sätt ska kunna ta del av den utställda konsten?

Apolonija Šušteršič (f. 1965, Ljubljana, Slovenien) är bosatt och verksam i Haarlem, Holland. Efter grundutbildningen på Arkitekturskolan vid Ljubljanas universitet studerade hon två år vid Rijksakademie i Amsterdam.

Ljusterapi installerades första gången under vårvintern 1999 på Moderna Museet, i vars samlingar verket ingår.