"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Patrik Karlström / Imitating a Language

2000-03-05 till 2000-05-01

Patrik Karlström (f. 1964) har studerat vid Akademin för fotografi på Konstfack i Stockholm. Han har varit verksam som konstnär sedan 1991 och använder numera fotografiet som ett av många möjliga uttrycksmedel, ofta i kombination med måleri. I separatutställningen på Bildmuseet presenteras tre projekt: Index Mountains, Landscapes och Policy.

Karlström har under flera års tid bedrivit ett estetiskt forskningsprojekt där han undersöker skärningspunkten mellan bildkonst och ekonomisk makt. Till sitt projekt har han samlat in ansenliga mängder material, allt från brevlådereklam, tekniska specifikationer, bank- och försäkringspapper till företags årsredovisningar. Bilder, grafik och texter har han kategoriserat och brutit ner till minsta beståndsdelar för att finna samband och estetiska genrer.

- Hur ser det kommersiella bildspråket ut som vi dagligen omges av?
- Vilka underliggande lager av betydelser finns det i en skenbart oförarglig och neutral bild av t.ex. en ek?

Genom att sammanfoga materialet till nya bilder finner han andra perspektiv och former. Ett diagram blir ett landskap, en börsnotering blir en solnedgång.

Index Mountains, från 1994, är fotografier som påminner om bergssiluetter i solnedgång, men vid närmare betraktelse är bergen i själva verket börsens indexkurvor över olika företagsaktiers utveckling. Det lyriska, romantiska naturfotografiet känns igen från turistbroschyrer och naturböcker.

Landscapes heter en serie oljemålningar som visualiserar empirisk-ekonomisk statistik. Ursprungligen är de grafiska diagram från årsredovisningar som visar t.ex. inkomstfördelning och försäljningsresultat. Genom att exakt förstora diagrammen till overheadformat har Karlström skapat abstrakta landskap.

I utställningen visas också en helt ny serie fotografiska bilder kallade Policy. Bilderna är fotograferade av honom själv, men han har härmat det bildspråk som han funnit representera företagens gemensamma policy. Ofta förekommer bilder med symbolladdade motiv som skog, himmel, händer, blommor eller solstrålar. Bilderna utstrålar tillväxt, harmoni och vi-bryr-oss-om känslor.