"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Gerd Aurell / Against Time

2000-03-05 till 2000-05-01

Against Time är ett verk av Gerd Aurell (f 1965), bosatt och verksam i Umeå. Konstnären beskriver sin utgångspunkt så här:

"Against Time utgår från de bilder som den amerikanske fotografen Walker Evans tog för Farm Security Administration under 30-talet. Jag gav mig själv en uppgift: att verkligen se Walker Evans bilder. Och då inte i betydelsen att betrakta dem som historiska dokument utan som giltiga bilder av samtiden. Det Walker Evans visar av USA är idag överförbart till världen som helhet. Ur vart och ett av Walker Evans 488 fotografier valde jag en detalj som jag uppfattade som särskilt betydelsefull eller sammanfattande för bilden som helhet. Against Time består av de 488 detaljerna, uppförstorade, utsågade och målade på plywood."