"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12–17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Brott

1999-03-21 till 1999-05-02

Installation av Johanna Ekström och Erik Pauser.

På golvet ligger glasprofiler fyllda med sirap, belysta underifrån av ljusrör. De följer konturerna av en tvårumslägenhet. Innanför profilerna finns rester från ett nedmalet hem. På väggarna syns bild- och videoprojektioner.

Konstnärerna beskriver sin utställningen så här: "Utgångspunkten för vårt arbete kretsar kring ordet och begreppet brott. Att bryta sig ut, bryta ett skeende, brottet mot familjen, det mänskliga brottet. Brottyta, brottsplats. Brottsling, utbrytare. I utställningen har ordet lett oss vidare till tankar och metaforer kring kärlek, hem och familj. Att stå utanför sådana begrepp, att inte ha tillgång till, redskap för. Att bli hämmad, indragen, kvävd. Att tvingas bryta. Men också få näring; finna trygghet."

Johana Ekström (f. 1970) är konstnär och författare, senast aktuell med diktsamlingen Gå förlorad (W&W 1998).

Erik Pauser (f. 1957) är verksam som konstnär och filmare, senast aktuell med långfilmen Lucky People Center International. De innehar för närvarande en projektateljé inom ramen för IASPIS-programmet i Stockholm.

Till utställningen finns också en bildrik katalog med texter av konstnärerna.

Utställningen visades första gången hösten 1998, på Konstcentrum i Gävle . Den visas nu på nytt på Bildmuseet i en omarbetad version.