"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

District Six Museum

1998-10-08 till 1998-12-02

District Six var en gång en blomstrande mångkulturell stadsdel i centrala Kapstaden. Området var känt för sitt rika kulturliv, framför allt för sin musik, men stadsdelen utgjorde också ett starkt fäste för motståndet mot apartheid.

1966 förklarades District Six som "vitt område" och apartheidregimens etniska rensning tog fart. 1980 hade 60 000 människor tvångsförflyttats från District Six och stadsdelen jämnats med marken. Endast några moskéer och kyrkor hade skonats och kunde vittna om att området hade varit bebott. På grund av de omfattande protester som följde kunde dock området aldrig återbebyggas som planerat med bostäder reserverade för vita. Ännu idag utgör den ödelagda stadsdelen ett gapande sår i Kapstadens stadsbild och en ständig påminnelse om apartheidtidens omfattande tvångsförflyttningar.

District Six Museum öppnade 1994. Till museet kommer människor som bodde i området med sina berättelser, föremål och fotografier för att tillsammans minnas, sörja och bearbeta det som hände. Museet vill vara en påminnelse om de övergrepp som genomfördes. Men museet utgör också en plattform för människor att diskutera och forma sin framtid.

Sydafrika av idag bearbetar sitt förflutna och skriver sin historia på nytt. Nya arkiv, bibliotek och museer skapas för att lyfta fram det som förtigits och förvrängts och ge människor tillgång till sin egen historia. District Six Museum är en av de viktigaste platserna i landet för detta minnesarbete.