"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Evenemang 2019

Curatorsvisning i utställningen Entangle
2019-02-03 14:00—15:00

Brita Täljedal, museiintendent och en av utställningens curatorer, ger en visning av Entangle / Konst och fysik, som just nu visas på plan 5 och 6 i Bildmuseet. Språk: svenska.

Den här visningen är starten på en serie evenemang under februari i anslutning till Bildmuseets utställning. Entangle presenterar måleri, installation, mode, skulptur, film, digital konst och fotografi inspirerad av vetenskapen om de fundamentala villkor som skapar vår värld.

Utställningen har producerats av Bildmuseet och sammanställts i samarbete med Ariane Koek, grundare av konstprogrammet vid det europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN. Flera av de internationellt uppmärksammade konstnärer som medverkar i utställningen har deltagit i konstprogrammet vid CERN. Några av verken är skapade specifikt för presentationen på Bildmuseet.

Medverkande konstnärer är Julius von Bismarck (Tyskland), Julian Charrière (Schweiz), Sou Fujimoto (Japan), Iris van Herpen (Nederländerna), Ryoji Ikeda (Japan, Frankrike), William Kentridge (Sydafrika), Rafael Lozano-Hemmer (Kanada), Goshka Macuga (Polen, Storbritannien), Davide Quayola (Italien, Storbritannien), Solveig Settemsdal (Norge, Storbritannien), Sarah Sze (USA), Keith Tyson (Storbritannien), Jorinde Voigt (Tyskland) och Carey Young (USA, Storbritannien).

Entangle / Konst och fysik är producerad av Bildmuseet, Umeå universitet.

Solens energi och Einsteins teori
2019-02-10 14:00—15:00

Populärvetenskap i utställningen Entangle / Konst och fysik: "Energi från Einstein till vätgas" och "Svarta hål, gravitationsvågor och GPS".

Populärvetenskap i anslutning till Bildmuseets pågående utställning Entangle / Konst och fysik. Lyssna på korta föreläsningar av fysiker från Umeå universitet som förklarar fundamentala fenomen som styr vår värld. Den här söndagen möter du Thomas Wågberg och Michael Bradley, båda professorer i fysik. Varje kortföreläsning tar 20–25 minuter, och efteråt finns tid för frågor.

Energi från Einstein till vätgas
Thomas Wågberg, professor i fysik

I solen sker fantastiska processer där lätta grundämnen, framförallt väte, slås ihop till tyngre grundämnen som helium. Den energi som frigörs kan beskrivas med Einsteins mest kända ekvation: E=mc2. Energin från solen driver i princip alla processer på vår jord, men ändå har mänskligheten svårt att utnyttja solens energi till att tillfredsställa vårt energibehov, i synnerhet för industriella processer och transporter.

På Bildmuseet kommer Thomas Wågberg att berätta om olika energislag som solljuset kan omvandlas till. Han beskriver hur processer kan förfinas så att vi med hjälp av solen och rent vatten kan framställa vätgas, ett utmärkt drivmedel som kommer att vara en del av lösningen för ett framtida hållbart samhälle.

Thomas Wågberg är professor i fysik vid Umeå universitet och inriktad mot nanofysik och material. Han leder forskargruppen "Nano for Energy" som fokuserar på nanomaterial för tillämpningar inom förnyelsebar energi.

Svarta hål, gravitationsvågor och GPS 
Michael Bradley, professor i fysik

I den allmänna relativitetsteorin beskrivs gravitationen som en krökning av rum och tid. För svaga fält och låga hastigheter ger den ungefär samma resultat som Newtons gravitationsteori, men den moderna fysikens beskrivning av gravitation förutsäger också flera nya fenomen. Under extrema förhållanden kan gravitationen bli så stark att till och med ljus stoppas, och det bildas ett svart hål. Himlakroppar i relativ rörelse sänder ut gravitationsvågor som på sin färd genom rummet drar ut och trycker ihop det.

Observatorier har nyligen uppmätt gravitationsvågor som bildades när gigantiska svarta hål slukade varandra på en miljard ljusårs avstånd från jorden. Avvikelserna från Newtons teori är oftast så små att vi kan bortse från dem i vardagen, men vid positionsbestämningar med hjälp av GPS behöver man till exempel ta hänsyn till att tiden går olika fort på olika höjder.

Michael Bradley är professor i fysik vid Umeå universitet. Hans forskning har huvudsakligen rört problem inom allmän relativitetsteori, som till exempel modeller för roterande stjärnor och utbredning av gravitationsvågor i kosmologiska modeller.

Intrasslade partiklar och Nobelpris
2019-02-17 14:00—15:00

Populärvetenskap i utställningen Entangle / Konst och fysik: "O Romeo, Romeo, varför är du kvantum?" och "Verktyg gjorda av ljus".

Populärvetenskap i anslutning till Bildmuseets pågående utställning Entangle / Konst och fysik. Lyssna på korta föreläsningar av fysiker från Umeå universitet som förklarar fundamentala fenomen som styr vår värld. Den här söndagen möter du universitetslektor Claude Dion och professor László Veisz. Båda föreläser på engelska, så välkommen att ta med dina engelskspråkiga vänner. Varje kortföreläsning tar ca 20–25 minuter, och efteråt finns tid för frågor.

O Romeo, Romeo, varför är du kvantum?
Hur partiklar kan vara skilda men fortfarande länkade
Claude Dion, universitetslektor i fysik

(Föreläsningsspråk engelska)
När två kvantpartiklar möts blir deras öde sammanflätat, som Romeos och Julias. I vissa fall blir partiklarna så intrasslade att mätning av en egenskap hos den ena partikeln påverkar resultatet man får för den andra. Även om denna egenskap inte definierades innan man mätte den, och även om partiklarna är långt ifrån varandra. Det här förbryllade Einstein som inte uppskattade "spöklik verkan på avstånd". På Bildmuseet kommer Claude Dion att berätta om hur dagens fysiker ser på det här problemet, och fundera över om det är kärlek eller kvantmekanik som är svårast att förstå.

Claude Dion är universitetslektor vid Institutionen för fysik, Umeå universitet, och docent i atom- och molekylfysik. Han undervisar bland annat en avancerad kurs i kvantmekanik, där han försöker få sina studenter att uppskatta kvantvärldens mysterier.

Verktyg gjorda av ljus: Nobelpriset i fysik 2018
László Veisz, professor i fysik

(Föreläsningsspråk engelska)
Nobelpriset i fysik 2018 tilldelades forskarna bakom "verktyg gjorda av ljus", banbrytande uppfinningar inom laserfysik. Priset rör två fascinerande ämnen: optiska pincetter och en metod att alstra ultraintensiva optiska pulser med hög intensitet.

Optiska pincetter kan gripa och placera mikrometersmå objekt, vilket kan användas inom en mängd olika områden, till exempel för att flytta celler inom biologi och medicin. De högintensiva ultrakorta pulserna ger extremt koncentrerad ljusenergi med liten rumslig volym och tidsmässig varaktighet. Även detta möjliggör en mängd nya tillämpningar, från industriell materialbehandling till ögonkirurgi och inom grundforskning. På Bildmuseet kommer László Veisz att förklara bakgrunden till dessa uppfinningar och visa hur de påverkar det moderna livet.

László Veisz är professor i fysik vid Umeå universitet och chef för dess relativistiska attosekundfysiklaboratorium.

Art Friday med Hollywoodfysik
2019-02-22 17:00—21:00

Fredagskväll på Bildmuseet med konst, bar och DJ. Den här kvällen Hollywoodfysik med Patrik Norqvist, i anslutning till Entangle / Konst och fysik.

Art Friday med konst, Hollywoodfysik och gäst-DJ.
Fri entré, baren öppnar kl 17.00.

Klockan 18.00 blir det Hollywoodfysik med Patrik Norqvist, universitetslektor i fysik vid Umeå universitet, prisad pedagog för sin popularisering av fysik samt välkänd från olika tv-program. Evenemanget är en del av programmet till Bildmuseets pågående utställning Entangle / Konst och fysik. Föreläsningsspråk: svenska

Kvällens DJ är musikern Hilda Heller som gör mörk pop och efter två kritikerrosade EP:s just nu sjunger med bandet Blodet. Hon lovar förgylla denna Art Friday med Tom Waits, PJ Harvey och annan härligt mörk musik.

Kl 19.00 ges en visning på engelska i utställningen "Entangle / Konst och fysik", så bjud med dina engelskspråkiga vänner.

Hollywoodfysik
Patrik Norqvist, universitetslektor i fysik

I filmens värld, framförallt i actionfilmer, tycks allt möjligt. Bilar hoppar, pistolkulor får skurkar att flyga och i rymden hörs vapnen mullra när man ser laserljuset passera förbi. Men hur är det egentligen? I en humoristisk show på Bildmuseet jämför Patrik Norqvist Hollywoods helt egna fysik med verklighetens. Filmklipp från kända filmer blandas med egeninspelat material och pedagogiska förklaringar.

Patrik Norqvist är universitetslektor i fysik vid Umeå universitet och forskar inom rymdfysik. Han har fått flera pedagogiska priser för sitt underhållande sätt att väcka intresse för fysik. Förutom fysikshowerna om Hollywoodfysik har han skrivit populärvetenskapliga böcker och medverkat i tv-program som bland andra Boston Tea party, Breaking News, Plus, Smartare än en femteklassare och Hela kändis-Sverige bakar.

Materias natur och universums mörka sida
2019-02-24 14:00—15:00

Populärvetenskap i utställningen Entangle / Konst och fysik: "Partikelfysik från Demokritos till Higgs" och "Universums mörka sida".

Populärvetenskap i anslutning till Bildmuseets pågående utställning Entangle / Konst och fysik. Lyssna på korta föreläsningar av fysiker från Umeå universitet som förklarar fundamentala fenomen som styr vår värld. Den här söndagen möter du Robin Ekman som är doktorand i fysik och professor Michael Bradley. Varje kortföreläsning tar ca 25 minuter, och efteråt finns tid för frågor.

Partikelfysik från Demokritos till Higgs, och vidare
Robin Ekman, doktorand i fysik 

Vad materia och ljus består av är en fråga som ställts sedan antiken. På Bildmuseet kommer Robin Ekman att berätta om hur idén om odelbara atomer har utvecklats till den moderna partikelfysikens standardmodell. Han kommer att tala om ljus och materias natur, om förutsägelsen och upptäckten av anti-materia och om Higgs-partikelns betydelse. Dessutom några av fysikens ännu obesvarade frågor, som varför det finns så mycket mer materia än anti-materia och vilka oupptäckta partiklar som kan finnas.

Robin Ekman är inne på sitt sista år som doktorand vid Umeå universitet. Hans avhandlingsprojekt handlar om kvantmekaniska effekter i plasma. Utöver det intresserar han sig för fundamental fysik och partikelfysik.

Universums mörka sida
Om mörk materia, mörk energi och universums acceleration
Michael Bradley, professor i fysik

På Bildmuseet kommer Michael Bradley att prata om universums mörka sida; vi får veta mer om gäckande och fantasieggande fenomen som mörk energi och mörk materia.

Universum startade sin utveckling från ett mycket tätt och hett tillstånd, Big Bang, och har sedan expanderat och svalnat. Expansionen pågår alltjämt, men eftersom universum påverkas av sin egen gravitation borde expansionshastigheten sakta avta. Observationer visar tvärtom att expansionshastigheten ökar, som om någon mystisk kraft försöker dra ut universum! De olika förklaringarna till det här fenomenet brukar samlas under beteckningen 'mörk energi'.

Det ska inte förväxlas med 'mörk materia'. Studier visar att den större delen av universums materia är en annan sort än den som vi och vår omgivning är uppbyggda av. Mörk materia växelverkar inte med ljus och är därför osynlig, därav namnet. Uppskattningar antyder att dess totala massa är ungefär fem gånger så stor som den totala massan hos "vanlig" materia.

Michael Bradley är professor i fysik vid Umeå universitet. Hans forskning har huvudsakligen rört problem inom allmän relativitetsteori, som till exempel modeller för roterande stjärnor och utbredning av gravitationsvågor i kosmologiska modeller.

Bokrea i museishopen
2019-02-26 10:00 — 2019-03-10 17:00

Årets bokrea i Bildmuseets museishop startar. Fynda bland böcker, konstkataloger och olika sorters bildsouvenirer.

Det här är den största konstboksrean i Umeå, 50% rea på ett unikt urval av böcker om konst, design och arkitektur, serieböcker, konstteori, filosofi, bilderböcker och tidskrifter.

Många av de böcker man finner på Bildmuseet finns inte i de vanliga bokhandlarnas utbud. De är ofta inköpta till speciella utställningar och teman, och nu rear vi ut för att minska våra lager och ge plats för nya böcker.

Välkommen!

Art Friday med Samiska veckan
2019-03-08 17:00—21:00

Tillsammans med Samiska veckan i Umeå bjuder Bildmuseet på konst, bar, quiz, spoken word och jojk samt en crash course i samisk kultur och historia.

Art Friday med Samiska veckan! Konst, bar, quiz, spoken word, jojk, gäst-DJ med mera. Utställningar, museishop och bar/restaurang är öppet till 21.00. Fri entré - välkommen!

PROGRAM
17.00-21.00
8 mars 2019, Bildmuseet

17.00
Mat och mingel, plan 0.
Restaurangen serverar en lätt meny till 19.30, baren är öppen till 21.00 liksom konstutställningar och museishop.

17.00-19.00
Kvällens DJ är Ida Ovmar, fotomodell och programledare i SVT-serien Idas skilda världar. Miss Universe Sweden 2016.

19.00
Crash course och quiz om samisk kultur med Johan Sandberg McGuinne, lärare i sydsamiska
(språk: engelska)

19.30
Spoken word med Juvvá Pittja, Umeåbaserad poet från Gällivare

19.45-20.45
DJ Ida Ovmar

20.45
Ola Stinnerbom förenar samisk jojk med ett beatboxsound till vad han kallar Jojkbox. Singelsläpp denna kväll!

Art Friday "the Sami Way" pågår till 21.00 då Bildmuseet stänger för kvällen.

Art Friday med Littfest och vernissage
2019-03-15 17:00 — 2019-03-16 01:00

Läsningar av poeter från hela Europa. Jubileumsfest för Galago och Ordfront med serietecknare, musik och fest! Vernissage: "Årets svenska bilderbok".

Att Littfests fredagskväll firas på Bildmuseet är numera en populär tradition som vi givetvis håller fast vid även detta år! Kom och mingla, upplev poesiläsningar mitt i utställningshallarna, lyssna till musik och möt författare och tecknare. Fri entré, så du behöver ingen biljett till den här kvällen.

Fredagskvällens festprogram är i år extra välfyllt med anledning av att Galago firar 40 år och Ordfront firar 50 år, och båda är samarbetsparter till denna Art Friday med Littfest.

PROGRAM
17.00-01.00
15 mars 2019, Bildmuseet

17.00
Mat och mingel, plan 0
Restaurangen serverar en lätt meny till 19.30, baren är öppen till 01.00.

17.00
Kreativ workshop, plan 2
Sitt ner en stund och skapa själv med inspiration från utställningen Årets svenska bilderbok som öppnar den här kvällen (se nedan). Drop-in fram till 19.00

18.00
Vernissage Årets svenska bilderbok, plan 2
Utmärkelsen Snöbollen till årets svenska bilderbok delas ut under Littfest och Bildmuseet öppnar en utställning med skisser och originalbilder till boken. Det här året går priset till Eva Lindströms "Kom hem Laila", en varm och lekfull bildberättelse om äventyr och längtan. Utställningen invigs i närvaro av pristagaren.

19.00
Sven Wollter tolkar Liv Strömquist, plan 0
Giganter möts över generationer! En prillig hyllning till plakatpolitik! Sveriges mest kända nu levande skådespelare med norra Europas djupaste röst tolkar Liv Strömquists serier i en unik monolog som ni aldrig sett förut och aldrig någonsin kommer få se igen. Hans senaste bok Britas resa kommer finnas till försäljning och signering under kvällen.

19.30
Poesiläsning, plan 6
Uppläsningar av poeterna Johan Jönson, Maria Seisenbacher, Sandeep Parmar och Yang Lian. Presentatör är Per Bergström.

19.40
Galagos spoken word-show med Mats Jonsson, Humlab-X plan 0
40-årsjubilerande underground-bastionen Galago firar med en svartglittrande halvtimme där serietecknaren Mats Jonsson med vänner bjuder på spoken word, musik och sekundärskam. Bland annat kommer Mats att med publikens hjälp återskapa skandalföreställningen i Chicago då han kastades av scenen efter att ha smädat demokratin, kyrkan och Whitney Houston.

20.40
Vad f-n är en sonettkrans?, Humlab-X plan 0
Scenpoeten och författaren Olivia Bergdahl läser ur, och presenterar, sin kommande sonettkrans - ett otroligt komplicerat format där de olika delarna måste flätas ihop på ett intrikat vis OCH säga något av vikt på vägen. Hur går det till och varför ger man sig på att göra det? Vad finns det för gemensamma nämnare mellan strikt, klassisk vers och vanlig spoken word? Allt förklaras med exempel ur kommande och tidigare repertoar! Olivia Bergdahl är sonettkransaktuell med Barnet (Ordfront förlag) och har tidigare givit ut romanen Efter ekot, och turnerar världen runt som scenpoet. Hennes senaste bok Efter ekot kommer att finnas till försäljning och signering under kvällen.

21.00
Poesiläsning, plan 6
Uppläsningar av poeterna Lina Ekdahl, Vladimir Durisic, Jörgen Lind och Charlotte Van den Broeck. Presentatör är Helena Fagertun.

21.10
Speed draw - som speed date fast tecknat, plan 0
Lär känna några nya uppmärksammade tecknare som presenterar sig själva och sin skaparprocess genom att teckna till musik på storbild.
Moa Romanova "Alltid fucka upp"
Agnes Jakobsson "Psycho Girl"
Ellen Greider "Lunchbox"
My Palm "Festens charmigaste tjej"

22.00
Bildmuseets övre delar (konstutställningar och museishop) stänger för kvällen, men festen fortsätter på plan 0.

22.30
Livespelning med Jani Kaunis & the Puukot, plan 0
På kort tid hade Jani Kaunis & the Puukot (Vackra Jani och Knivarna, på svenska) arbetat sig till kultstatus i Luleås lokala musikliv. Femmannabandet blev omtalat för sin tunga Piazzollatango i moll, sitt uteslutande finska mellansnack och bistra Kaurismäkisuttryck. Men, för två år sedan, lade de plötsligt ner instrumenten och försvann från scenen - utan förklarande kommentarer. Lika oförklarligt reser sig nu bandet igen, för en exklusiv spelning på denna Art Friday med Littfest! Kom i dina finaste dansskor.

23.30
DJ Uje Brandelius, plan 0
Gävlesonen, legenden, Fil. Dr. Kosmos och författaren till Hemma hos Harald Henriksson underhåller dansgolvet.

Festen fortsätter till 01.00!

Hela programmet är GRATIS (0 kr) och INGEN biljett krävs. Kvällen arrangeras av Littfest och Bildmuseet, i samarbete med Galago, Ordfront och Studieförbundet Bilda.

Art Friday med vernissage Carl Johan De Geer
2019-04-12 17:00—21:00

Denna Art Friday slår vi upp dörrarna till Carl Johan De Geers utställning "Den stora missuppfattningen". Välkommen till en härligt upplevelserik fredagskväll på Bildmuseet. Fri entré.

PROGRAM 17.00-21.00
Vernissagemingel, kortfilmsvisning och restaurang/kafé/bar under hela kvällen

17.00-19.00 DJ Faux Rabbit

19.00-20.00 Invigning av "Den stora missuppfattningen" med tal av konstnären Marie-Louise Ekman. Carl Johan De Geer presenterar sin utställning i samtal med Brita Täljedal.

20.00-21.00 DJ Faux Rabbit

OM UTSTÄLLNINGEN
"Den stora missuppfattningen" presenterar Carl Johan De Geers textila arbeten. Tyger, provtryck, mönsterskisser och fotografier från tidigt 60-tal till början av 2000-talet har lånats in från museer och privata samlingar. Utställningen är producerad av Bildmuseet och sammanställd i samarbete med konstnären.

OM FILMPROGRAMMET
Ett urval av Carl Johan De Geers kortfilmer rullar under vernissagekvällen, bland annat självbiografiska "Mormor, Hitler och jag" (17 min) och "Jag minns Lena Svedberg" (6 min), ett porträtt av en konstnärsvän som tog sitt liv och ett försvar för dokumentärfotografiet. (Missa inte heller Med kameran som tröst som vi visar söndag samma helg)

OM KVÄLLENS DJ
DJ denna Art Friday är Faux Rabbit, som bjuder på ett audiovisuellt set med en virvlande blandning av indie, alternativ rock, neo-psychedelic, dream pop, post-punk & garage. Ackompanjeras av en collageliknande videoprojektion av gamla filmklipp.

Bildmuseet är öppet som vanligt hela fredagen, men kvällens evenemang startar 17:00. Restaurangen erbjuder en lätt meny för den som vill äta en bit. Art Friday pågår till 21:00, och vill du fortsätta kvällen efter det så är det bara en kort promenad till Umeås nattliv.

Film: Med kameran som tröst
2019-04-14 14:00—15:00

En film av Carl Johan De Geer med anledning av Bildmuseets nya utställning "Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen".

Filmvisning med anledning av Bildmuseets nya utställning Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen.

MED KAMERAN SOM TRÖST, DEL 2 (2004, 76 min)
AV CARL JOHAN DE GEER
En förläst ung man blir först motorfantast, sedan fotograf, sedan vänsteraktivist. Medelålders och desillusionerad sätter han igång ett ambitiöst projekt: han detaljgranskar sin ungdoms Manhattan-böcker för att upptäcka var mänsklighetens tänkande har gått snett.

Art Friday med vernissage!
2019-05-03 17:00—21:00

Art Friday med vernissage för Konsthögskolans masterutställning Meanwhile.

Art Friday med vernissage, performance, DJ och bar från 17.00. Då slår vi upp dörrarna till Meanwhile, årets examensutställning av studenterna på masterprogrammet vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

Meanwhile / Umeå Konsthögskola är kulmen på fem års studier i fri konst. Utställningen presenterar verk av: Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter Stridsberg.

VERNISSAGEKVÄLLENS PROGRAM
Klockan 17:00 slår vi upp dörrarna till utställningen Meanwhile– ta dig tid att uppleva verk av femton nyexaminerade konstnärer. Bar och DJ på plan 0. Klockan 18.00 framför Laura Cemin performancen O (vit kub, studsboll)i anslutning till sin installation på plan 6. Klockan 19:00 invigningstal av Konsthögskolans prefekt Katrin Holmqvist-Sten, följt av Ariane Müller, gästprofessor och huvudhandledare, som presenterar utställningen. Alla femton konstnärer finns på plats. Därefter fortsatt vernissagemingel i utställningen och på plan 0.

Fri entré som alltid. Välkommen!

Masterutställningen Meanwhile / Umeå Konsthögskola visas på Bildmuseet 3 - 19 maj 2019. Under samma period ställer Konsthögskolans kandidatstudenter ut på Västerbottens museum.

Performance: O (vit kub, studsboll)
2019-05-05 16:00—16:30

Laura Cemin ger performancen "O (vit kub, studsboll)" i anslutning till sin installation i examensutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" på plan 6.

I sin konst studerar Laura Cemin relationen mellan rörelse och språk och hur den formar och påverkar vårt sätt att tänka och interagera fysiskt. Hon intresserar sig för kroppens fysiska dimension och dess medvetande, liksom för samhällets förväntningar på den.
 
”Du är en kub, och du kommer aldrig att bli en boll”. Verket "O (vit kub, studsboll)" är en installation med tillhörande performance som reflekterar över perfektion, krav och höga förväntningar som projiceras på den mänskliga kroppen. Performancen är en koreograferad serie rörelser i gränslandet mellan konditionsträning, andningsövningar och modern dans. Cemin utgår från olika uttryck (vissa personliga, andra kollektiva mönster) och ledsagar publiken med hjälp av frågor, bilder och kroppsliga förnimmelser.
 
Om masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola":
I berättelser tar oss ordet ’meanwhile’ [under tiden] till en händelse som sker parallellt men på en annan plats än den där huvudhistorien utspelar sig. Meanwhile är en signal för att öka vår uppmärksamhet. Vi förflyttas till denna andra plats för att det som ska ske där snart kommer att påverka hur berättelsen utvecklar sig.
 
I masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" medverkar Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter Stridsberg.

INSTÄLLT: Workshop: Om du var en växt
2019-05-11 12:00—16:00

Alex Rosa, en av de medverkande konstnärerna i utställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola", leder en öppen workshop för alla åldrar.

OBS! Inställt på grund av sjukdom.

Workshop: Om du var en växt, hur skulle du då se ut?

Alex Rosa, en av de medverkande konstnärerna i examensutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola", leder en öppen workshop för alla åldrar om att skapa växtliknande skulpturer av återvunnet material. Drop-in i bildverkstaden på plan 2 mellan 12:00 och 16:00.

Om du var en växt, hur skulle du då se ut?
Hur skulle du se ut om du förvandlades till ett träd? Eller till din favoritväxt? Tänk om du var en fantasifull flygande, glittrande blomma. Hur skulle du då se ut? Om du var en krukväxt, skulle dina blad då vara prickiga, och i vilken slags kruka skulle du bo? I denna experimenterande workshop för alla åldrar, leker vi både praktiskt och i tanken med hur vi skulle se ut om vi tog en växts gestalt. Vi skapar växtliknande skulpturer av återvunnet material.

Om masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola":
I berättelser tar oss ordet ’meanwhile’ [under tiden] till en händelse som sker parallellt men på en annan plats än den där huvudhistorien utspelar sig. Meanwhile är en signal för att öka vår uppmärksamhet. Vi förflyttas till denna andra plats för att det som ska ske där snart kommer att påverka hur berättelsen utvecklar sig.
 
I masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" medverkar Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter Stridsberg.

Performance: O (vit kub, studsboll)
2019-05-11 14:00—14:30

Laura Cemin ger performancen "O (vit kub, studsboll)" i anslutning till sin installation i examensutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" på plan 6.

I sin konst studerar Laura Cemin relationen mellan rörelse och språk och hur den formar och påverkar vårt sätt att tänka och interagera fysiskt. Hon intresserar sig för kroppens fysiska dimension och dess medvetande, liksom för samhällets förväntningar på den.
 
”Du är en kub, och du kommer aldrig att bli en boll”. Verket "O (vit kub, studsboll)" är en installation med tillhörande performance som reflekterar över perfektion, krav och höga förväntningar som projiceras på den mänskliga kroppen. Performancen är en koreograferad serie rörelser i gränslandet mellan konditionsträning, andningsövningar och modern dans. Cemin utgår från olika uttryck (vissa personliga, andra kollektiva mönster) och ledsagar publiken med hjälp av frågor, bilder och kroppsliga förnimmelser.
 
Om masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola":
I berättelser tar oss ordet ’meanwhile’ [under tiden] till en händelse som sker parallellt men på en annan plats än den där huvudhistorien utspelar sig. Meanwhile är en signal för att öka vår uppmärksamhet. Vi förflyttas till denna andra plats för att det som ska ske där snart kommer att påverka hur berättelsen utvecklar sig.
 
I masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" medverkar Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter Stridsberg.

INSTÄLLT: Workshop: Om du var en växt
2019-05-12 12:00—16:00

Alex Rosa, en av de medverkande konstnärerna i utställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola", leder en öppen workshop för alla åldrar.

OBS: Inställt på grund av sjukdom.

Workshop: Om du var en växt, hur skulle du då se ut?

Alex Rosa, en av de medverkande konstnärerna i examensutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola", leder en öppen workshop för alla åldrar om att skapa växtliknande skulpturer av återvunnet material. Drop-in i bildverkstaden på plan 2 mellan 12:00 och 16:00.

Om du var en växt, hur skulle du då se ut?
Hur skulle du se ut om du förvandlades till ett träd? Eller till din favoritväxt? Tänk om du var en fantasifull flygande, glittrande blomma. Hur skulle du då se ut? Om du var en krukväxt, skulle dina blad då vara prickiga, och i vilken slags kruka skulle du bo? I denna experimenterande workshop för alla åldrar, leker vi både praktiskt och i tanken med hur vi skulle se ut om vi tog en växts gestalt. Vi skapar växtliknande skulpturer av återvunnet material.

Om masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola":
I berättelser tar oss ordet ’meanwhile’ [under tiden] till en händelse som sker parallellt men på en annan plats än den där huvudhistorien utspelar sig. Meanwhile är en signal för att öka vår uppmärksamhet. Vi förflyttas till denna andra plats för att det som ska ske där snart kommer att påverka hur berättelsen utvecklar sig.
 
I masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" medverkar Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter Stridsberg.

Konsthögskolan ger en visning
2019-05-12 14:00—15:00

Masterstudenter från Konsthögskolan presenterar sin examensutställning "Meanwhile / Umeå Konsthögskola". (Språk: svenska och engelska)

I berättelser tar oss ordet ’meanwhile’ [under tiden] till en händelse som sker parallellt men på en annan plats än den där huvudhistorien utspelar sig. Meanwhile är en signal för att öka vår uppmärksamhet. Vi förflyttas till denna andra plats för att det som ska ske där snart kommer att påverka hur berättelsen utvecklar sig.

I masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" medverkar Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter Stridsberg.

Stipendieutdelning
2019-05-12 15:00—16:00

Högtidlig utdelning av stipendier till examinerande masterstudenter vid Konsthögskolan, Umeå universitet, under ledning av Katrin Holmqvist-Sten, prefekt vid Konsthögskolan. Stipendieutdelningen äger rum på plan 6 i masterstudenternas examensutställning "Meanwhile / Umeå Konsthögskola"

Stipendier från Umeå Konsthögskola
Tre stipendier delas ut av professor Christoph Draeger, Konsthögskolan, och Torkel Molin, prodekan vid Umeå universitets Humanistiska fakultet.

Skytteanska samfundets konstpris
Utmärkelsen kommer att delas ut av professor Britta Lundgren, Skytteanska samfundets styrelse.

Umeå kommuns stipendium
Kommunens stipendium till avgångselev vid Konsthögskolandelas ut av en representant från Kulturnämnden, Umeå kommun.

Verklighetens pris
Galleri Verklighetens årliga pris till en av studenterna som går ut masterprogrammet vid Umeå Konsthögskola kommer att delas ut av en representant från galleriet.

Art Friday med Konsthögskolan!
2019-05-17 17:00—21:00

Poesiläsningar, performance och musikakter under hela kvällen, som arrangeras i samarbete med studenter från Konsthögskolan, Umeå universitet.

Art Friday på Bildmuseet med konst, bar och fri entré. Poesiläsningar, performance och musikakter under hela kvällen, som arrangeras i samarbete med studenter från Konsthögskolan, Umeå universitet.

Den 17 maj är det de examinerande studenterna från Konsthögskolan som står för programmet under Bildmuseets Art Friday. Programmet bjuder på en mängd olika liveakter, som poesiläsningar, performance och musik och de medverkande konstnärerna är alla nuvarande, tidigare eller examinerande studenter från Konsthögskolan, Umeå universitet:

August Bällgren, Laura Cemin, Nils Gunnars, Linnea Johnels, Viktor Mattsson, Gazi Mrah, Maria Olsson, Sally von Rosen, Ellen Skafvenstedt, SkitzoSatan.

Om masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" som visas på Bildmuseet: I berättelser tar oss ordet ’meanwhile’ [under tiden] till en händelse som sker parallellt men på en annan plats än den där huvudhistorien utspelar sig. Meanwhile är en signal för att öka vår uppmärksamhet. Vi förflyttas till denna andra plats för att det som ska ske där snart kommer att påverka hur berättelsen utvecklar sig.
 
I masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" medverkar Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter Stridsberg.

Performance: O (vit kub, studsboll)
2019-05-18 14:00—14:30

Laura Cemin ger performancen "O (vit kub, studsboll)" i anslutning till sin installation i examensutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" på plan 6.

I sin konst studerar Laura Cemin relationen mellan rörelse och språk och hur den formar och påverkar vårt sätt att tänka och interagera fysiskt. Hon intresserar sig för kroppens fysiska dimension och dess medvetande, liksom för samhällets förväntningar på den.
 
”Du är en kub, och du kommer aldrig att bli en boll”. Verket "O (vit kub, studsboll)" är en installation med tillhörande performance som reflekterar över perfektion, krav och höga förväntningar som projiceras på den mänskliga kroppen. Performancen är en koreograferad serie rörelser i gränslandet mellan konditionsträning, andningsövningar och modern dans. Cemin utgår från olika uttryck (vissa personliga, andra kollektiva mönster) och ledsagar publiken med hjälp av frågor, bilder och kroppsliga förnimmelser.
 
Om masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola":
I berättelser tar oss ordet ’meanwhile’ [under tiden] till en händelse som sker parallellt men på en annan plats än den där huvudhistorien utspelar sig. Meanwhile är en signal för att öka vår uppmärksamhet. Vi förflyttas till denna andra plats för att det som ska ske där snart kommer att påverka hur berättelsen utvecklar sig.
 
I masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" medverkar Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter Stridsberg.

Konsthögskolan ger en visning
2019-05-19 14:00—15:00

Masterstudenter från Konsthögskolan presenterar sin examensutställning "Meanwhile / Umeå Konsthögskola". Sista chansen, utställningens sista dag!

Studenter från Konsthögskolan presenterar sin utställning "Meanwhile / Umeå Konsthögskola". Sista chansen, detta är utställningens sista dag! (Språk: svenska och engelska)

I berättelser tar oss ordet ’meanwhile’ [under tiden] till en händelse som sker parallellt men på en annan plats än den där huvudhistorien utspelar sig. Meanwhile är en signal för att öka vår uppmärksamhet. Vi förflyttas till denna andra plats för att det som ska ske där snart kommer att påverka hur berättelsen utvecklar sig.

I masterutställningen "Meanwhile / Umeå Konsthögskola" medverkar Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter Stridsberg.

Öppen bildverkstad: Mönster och monster
2019-05-24 12:00—16:00

Kom och skapa mönster och monster på tyg och papper! Vi inspireras av Carl Johan De Geers textilutställning "Den stora missuppfattningen". I flexhallen skapar vi stort och kollektivt under ledning av Bildmuseets konstpedagoger. Drop-in 12.00-16.00 24 maj-2 juni (utom måndag 27 maj)

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå. 

Art Friday med VK:s Kulturprisutdelning
2019-05-24 17:00—21:00

Art Friday på Bildmuseet med kulturprisutdelning och öppet skapande i anslutning till café och bar. Hela Bildmuseet är kvällsöppet.

Art Friday på Bildmuseet med kulturprisutdelning och öppet skapande i anslutning till café och bar. Hela Bildmuseet - utställningar, museishop och restaurang - är kvällsöppet till 21:00. Baren öppnar kl 17:00. Fri entré.

Under kvällen delas VK:s kulturpris ut till ut till en person som gjort särskilt avtryck i det norrländska kulturlivet. Vem juryn har valt i år är än så länge hemligt, men det kommer att offentliggöras ett par dagar innan prisutdelningen. Bland de senaste årens kulturpristagare finns poeten och musikern Mattias Alkberg (2016), koreografen och kompositören Birgitta Egerblad (2017) och konstnären Britta Marakatt-Labba (2018).

Bildmuseet har förstås öppet hela fredagen, men kvällsprogrammet börjar klockan 17:00 med möjlighet till eget skapande vid café/bar. Kulturprisutdelningen äger rum 19:00 och följs av ett samtal mellan pristagaren och kulturredaktör Sara Meidell. Vill du fortsätta kvällen efter 21:00 så är detta förfesten, bara en kort promenad från Umeås nattliv. Välkommen!

Öppen bildverkstad: Mönster och monster
2019-05-25 12:00—16:00

Kom och skapa mönster och monster på tyg och papper! Vi inspireras av Carl Johan De Geers textilutställning "Den stora missuppfattningen". I flexhallen skapar vi stort och kollektivt under ledning av Bildmuseets konstpedagoger. Drop-in 12.00-16.00 24 maj-2 juni (utom måndag 27 maj)

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå. 

Vimpelverkstad
2019-05-25 12:00—13:00

Kom och gör vimplar och drakar till Smått & Gott-paraden på den stora ytan vid kaféet på Bildmuseets suterrängvåning. Passar för alla ådrar. Fri entré.

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Smått & Gott-paraden
2019-05-25 13:00—14:00

Paraden startar från Bildmuseet och går längs älven till Broparken. Den passar för alla åldrar och arrangeras av alla Smått & Gott-arrangörerna tillsammans. Gratis.

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Öppen bildverkstad: Mönster och monster
2019-05-26 12:00—16:00

Kom och skapa mönster och monster på tyg och papper! Vi inspireras av Carl Johan De Geers textilutställning "Den stora missuppfattningen". I flexhallen skapar vi stort och kollektivt under ledning av Bildmuseets konstpedagoger. Drop-in 12.00-16.00 24 maj-2 juni (utom måndag 27 maj)

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Baby teater och måleri: Här är jag!
2019-05-28 10:00—12:00

Teater för de minsta med Ögonblicksteatern och babymåleri lett av Bildmuseets konstpedagog. Passar för ålder 6-15 månader. I samarbete mellan Bildmuseet och Ögonblicksteatern.
OBS, gratisbiljetter krävs pga ett begränsat antal platser.

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Öppen bildverkstad: Mönster och monster
2019-05-28 12:00—16:00

Kom och skapa mönster och monster på tyg och papper! Vi inspireras av Carl Johan De Geers textilutställning "Den stora missuppfattningen". I flexhallen skapar vi stort och kollektivt under ledning av Bildmuseets konstpedagoger. Drop-in 12.00-16.00 24 maj-2 juni (utom måndag 27 maj)

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå. 

Baby teater och måleri: Här är jag!
2019-05-28 14:00—16:00

Teater för de minsta med Ögonblicksteatern och babymåleri lett av Bildmuseets konstpedagog. Passar för ålder 6-15 månader. I samarbete mellan Bildmuseet och Ögonblicksteatern.
OBS, gratisbiljetter krävs pga ett begränsat antal platser.

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Sagodans - Kom hem Laila
2019-05-29 11:00—12:00

Sagodansen passar för 3-6 år och äger rum i bildverkstaden (plan 2) intill utställningen "Årets svenska bilderbok / Kom hem Laila" av Eva Lindström. Vi läser sagan och inspireras av Lailas äventyr. Med rörelser, ord och fantasi dansar, improviserar och leker vi sedan sagan tillsammans. Sagodansen leds av en danspedagog från Balettakademien.

I samarbete mellan Bildmuseet, Balettakademien Umeå och Folkuniversitetet.

OBS, gratisbiljetter krävs pga ett begränsat antal platser.

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Öppen bildverkstad: Mönster och monster
2019-05-29 12:00—16:00

Kom och skapa mönster och monster på tyg och papper! Vi inspireras av Carl Johan De Geers textilutställning "Den stora missuppfattningen". I flexhallen skapar vi stort och kollektivt under ledning av Bildmuseets konstpedagoger. Drop-in 12.00-16.00 24 maj-2 juni (utom måndag 27 maj)

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Sagodans - Kom hem Laila
2019-05-29 14:00—15:00

Sagodansen passar för 3-6 år och äger rum i bildverkstaden (plan 2) intill utställningen "Årets svenska bilderbok / Kom hem Laila" av Eva Lindström. Vi läser sagan och inspireras av Lailas äventyr. Med rörelser, ord och fantasi dansar, improviserar och leker vi sedan sagan tillsammans. Sagodansen leds av en danspedagog från Balettakademien.

I samarbete mellan Bildmuseet, Balettakademien Umeå och Folkuniversitetet.

OBS, gratisbiljetter krävs pga ett begränsat antal platser.

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Öppen bildverkstad: Mönster och monster
2019-05-30 12:00—16:00

Kom och skapa mönster och monster på tyg och papper! Vi inspireras av Carl Johan De Geers textilutställning "Den stora missuppfattningen". I flexhallen skapar vi stort och kollektivt under ledning av Bildmuseets konstpedagoger. Drop-in 12.00-16.00 24 maj-2 juni (utom måndag 27 maj)

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Öppen bildverkstad: Mönster och monster
2019-05-31 12:00—16:00

Kom och skapa mönster och monster på tyg och papper! Vi inspireras av Carl Johan De Geers textilutställning "Den stora missuppfattningen". I flexhallen skapar vi stort och kollektivt under ledning av Bildmuseets konstpedagoger. Drop-in 12.00-16.00 24 maj-2 juni (utom måndag 27 maj)

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Öppen bildverkstad: Mönster och monster
2019-06-01 12:00—16:00

Kom och skapa mönster och monster på tyg och papper! Vi inspireras av Carl Johan De Geers textilutställning "Den stora missuppfattningen". I flexhallen skapar vi stort och kollektivt under ledning av Bildmuseets konstpedagoger. Drop-in 12.00-16.00 24 maj-2 juni (utom måndag 27 maj)

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Öppen bildverkstad: Mönster och monster
2019-06-02 12:00—16:00

Kom och skapa mönster och monster på tyg och papper! Vi inspireras av Carl Johan De Geers textilutställning "Den stora missuppfattningen". I flexhallen skapar vi stort och kollektivt under ledning av Bildmuseets konstpedagoger. Drop-in 12.00-16.00 24 maj-2 juni (utom måndag 27 maj)

Bildmuseet är med i småbarnskulturfestivalen Smått & Gott, en festival som sjuder och bubblar av småbarnskultur för barn 0-5 år och deras vuxna! Programmet sker runt om i hela Umeå.

Art Friday med sommarvernissage och Honungsvägen
2019-06-14 17:00—21:00

Den här fredagskvällen öppnar vi sommarens stora utställning ”Animalisk / Konst över arter och existenser” och Honungsvägen ger en unik spelning.

Försommarkväll vid Umeälven, inspirerande konst och Honungsvägen – Kan det bli bättre!? Stor vernissage, konsert, mingel och bar mellan 17:00 – 21:00. Välkommen till Bildmuseet fredag 14 juni! Fri entré.

Den här fredagskvällen öppnar vi sommarens stora utställning ”Animalisk / Konst över arter och existenser” som fyller Bildmuseets två översta våningar med film och video, teckning och skulptur, installationer och ljudverk. Som om inte det var nog har vi äran att denna fantastiska kväll bjuda på en unik spelning med Honungsvägen så här efter vårens släpp av deras prisade album. Den här kvällen vill du inte missa!

ANIMALISK / KONST ÖVER ARTER OCH EXISTENSER
Animalisk tar sig an förhållandet mellan människa och djur, arter och existenser. Utställningen visar konst som jämnar ut skillnader mellan människan och andra arter, och som omprövar hierarkierna i det komplexa system i vilket alla livsformer är sammankopplade. Den utforskar hur möjligheten att bli en annan (bli djur – bli annorlunda – bli ny) kan skapa ett engagerat, tolerant och medkännande sätt att existera i världen, en politisk och social predisposition att acceptera och engagera sig i andra. (Bilden: Allora & Calzadilla, Hope Hippo, 2005)

Medverkande konstnärer är: Allora & Calzadilla (USA/Kuba), Pia Arke (Grönland), David Claerbout (Belgien), Marcus Coates (Storbritannien), Mary Beth Edelson (USA), Simone Forti (USA), Luca Frei (Schweiz/Sverige), Pierre Huyghe (Frankrike), Carsten Höller (Tyskland/Sverige), Joan Jonas (USA), Annika Larsson (Sverige), Louise Lawler (USA), Britta Marakatt-Labba (Sverige), Amalia Pica (Argentina), Ho Tzu Nyen (Singapore) och Paloma Varga Weisz (Tyskland).

HONUNGSVÄGEN
Behöver Honungsvägen ens en presentation? Även om deras nya och efterlängtade album är ett debutalbum känns det som att vi alla redan känner och älskar Honungsvägen. En supergrupp från Umeå lär de ha kallats enligt SR Kulturnytt, detta strålande samarbete mellan redan etablerade musiker och textförfattare. Bandmedlemmarna är Christina Karlsson (Invsn), Henrik Oja (Säkert) och Daniel Berglund (Säkert, Isolation Years). Henrik Oja har skrivit musiken och för texterna står förutom Christina Karlsson även Annika Norlin, Martin Abrahamsson och Mattias Alkberg.

Art Friday med Carl Johan De Geer och och Olov Antonsson!
2019-09-13 17:00—21:00

Terminens första Art Friday! Under kvällen ger konstnären Carl Johan De Geer en personlig presentation av sin utställning. Olov Antonsson bjuder på låtar från sitt helt nya album. Fri entré.

Sista helgen för Bildmuseets Carl Johan De Geer-utställning startar vi med en Art Friday, med konstmingel och bar mellan 17:00 och 21:00. Konstnären finns själv på plats och kommer att ge en personlig visning i sin utställning under kvällen. På grund av stort intresse för denna visning och begränsad plats i utställningssalen kommer vi samma kväll att släppa 90 visningsbiljetter i receptionen till dem som är på plats (dvs ej mail eller tel), med början kl 17:00.

Dessutom är vi stolta att presentera Olov Antonsson som den här kvällen spelar på Bildmuseets scen. Det blir en slags förreleasefest för albumet "Vagabondhjärta" som han släpper den 20 september, uppföljaren till den kritikerhyllade debutskivan Nere och ute i AC län. Med sig denna Art Friday har han Frida Johansson, känd från bland annat Barnet, Kraja och Säkert. Missa inte!

Bildmuseet är öppet som vanligt hela fredagen. Restaurangen erbjuder en lätt meny för den som vill äta en bit. Art Friday pågår till 21:00, och vill du fortsätta kvällen efter det så är det bara en kort promenad till Umeås nattliv.

Mönster-workshop med Carl Johan De Geer
2019-09-14 10:30—12:30

Välkommen till konstnärssamtal och workshop med Carl Johan De Geer på Bildmuseet. Fri entré, föranmälan krävs. OBS! Fullbokat!

Välkommen till en workshop ledd av konstnären Carl Johan De Geer som introducerar dig i konsten att skapa rapporterade mönster. Du får möjlighet att konstruera mönster utifrån ett eget motiv.

Workshopen börjar med ett konstnärssamtal och ges vid två tillfällen lördagen den 14 september. Fri entré, men antalet platser är begränsat så föranmälan krävs. OBS! Fullbokat!

Evenemanget ingår i programmet till utställningen "Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen" och är ett samarbete mellan Bildmuseet och institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Alltsedan debuten i början av 1960-talet har Carl Johan De Geer (f. 1938) varit en framträdande gestalt i det svenska kulturlivet. Nyskapande, provocerande och lysande mångkunnig har han verkat som bildkonstnär, formgivare, filmare, fotograf, scenograf och författare. Men från början var det textilformgivare som han ville bli. 

I Bildmuseets utställning "Den stora missuppfattningen" kan du fram till 15 september inspireras av De Geers tyger, provtryck och mönsterskisser.

Pilgatans kulturmarknad
2019-09-14 11:00—16:00

Kulturmarknad längs Pilgatan fram till Bildmuseets shop. Pilgatans kulturmarknad är ett samarbete mellan Kreativ Kollektiv, Bokcafé Pilgatan, Bildmuseet och ABF.

Mönster-workshop med Carl Johan De Geer
2019-09-14 14:00—16:00

Välkommen till konstnärssamtal och workshop med Carl Johan De Geer på Bildmuseet. Fri entré, föranmälan krävs. OBS! Fullbokat!

Välkommen till en workshop ledd av konstnären Carl Johan De Geer som introducerar dig i konsten att skapa rapporterade mönster. Du får möjlighet att konstruera mönster utifrån ett eget motiv.

Workshopen börjar med ett konstnärssamtal och ges vid två tillfällen lördagen den 14 september. OBS! Fullbokat!

Evenemanget ingår i programmet till utställningen "Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen" och är ett samarbete mellan Bildmuseet och institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.

Alltsedan debuten i början av 1960-talet har Carl Johan De Geer (f. 1938) varit en framträdande gestalt i det svenska kulturlivet. Nyskapande, provocerande och lysande mångkunnig har han verkat som bildkonstnär, formgivare, filmare, fotograf, scenograf och författare. Men från början var det textilformgivare som han ville bli. 

I Bildmuseets utställning "Den stora missuppfattningen" kan du fram till 15 september inspireras av De Geers tyger, provtryck och mönsterskisser.

Visning av intendent Brita Täljedal
2019-09-15 14:00—15:00

Brita Täljedal, museiintendent och utställningens curator, ger en visning av "Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen", som just nu visas på plan 3 i Bildmuseet. Språk: svenska. 

Allt sedan debuten i början av 1960-talet har Carl Johan De Geer (f. 1938) varit en framträdande gestalt i det svenska kulturlivet. Nyskapande, provocerande och lysande mångkunnig har han verkat som bildkonstnär, formgivare, filmare, fotograf, scenograf och författare. Men från början var det textilformgivare som han ville bli.

Bildmuseets utställning "Den stora missuppfattningen" presenterar Carl Johan De Geers textila arbeten. Tyger och mönsterskisser visas tillsammans med fotografier från samma tidsperiod.

Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen är producerad av Bildmuseet, Umeå universitet.

Curatorsvisning i utställningen Animalisk
2019-09-22 14:00—15:00

Träffa gästcurator Filipa Ramos och museiintendent Anders Jansson som tillsammans berättar om verken i vår stora utställning "Animalisk"

Välkommen på söndagseftermiddag då du har chansen att träffa gästcurator Filipa Ramos och museiintendent Anders Jansson som tillsammans berättar om verken i vår stora utställning Animalisk / Konst över arter och existenser (Språk: engelska)

Utställningen  visar film, teckning och skulptur, installation och ljudkonst som låter oss ompröva människans position i världen och vår relation till alla andra varelser på jorden. Den är producerad av Bildmuseet i samarbete med den Londonbaserade curatorn och skribenten Filipa Ramos, med Bildmuseets Anders Jansson som assisterande curator.

Filipa Ramos har länge har intresserat sig för skärningspunkterna mellan konst, film och djurstudier (animal studies). Hon är chefredaktör på tidskriften art agenda och medcurator för online-biografen Vdrome. Hon undervisar på Kingston University och Central Saint Martins i London och på Institut Kunst i Basel, Schweiz.

Filmprogram: Kärlekens djur - del I
2019-09-22 15:00—16:30

Filmvisning i anslutning till utställningen "Animalisk - Konst över arter och existenser"! Två söndagar i rad visar vi ett tvådelat filmprogram.

Filmvisning i anslutning till utställningen Animalisk - Konst över arter och existenser! Två söndagar i rad visar vi ett tvådelat filmprogram på temat köns- och artöverskidande kärleks- och vänskapsförhållanden. Fri entré.

De filmer som visas denna första söndag är:

Progress vs Sunsets: Reformulating the Nature Documentary (49 min, 2017). Av Melanie Bonajo

Drakskogen (9 min, 2017)
Av Richard Bjurström

Lake Valley (9 min, 2016)
Av Rachel Rose

OBS, före filmprogrammet har du chansen att följa med på en visning med curatorerna Filipa Ramos (London) och Anders Jansson (Bildmuseet).

Filmprogram: Kärlekens djur - del II
2019-09-29 14:00—15:30

Filmvisning i anslutning till utställningen Animalisk - Konst över arter och existenser. Två söndagar i rad visar vi ett tvådelat filmprogram.

Filmvisning i anslutning till utställningen Animalisk - Konst över arter och existenser. Två söndagar i rad visar vi ett tvådelat filmprogram på temat köns- och artöverskidande kärlek och vänskap. Fri entré.

De filmer som visas denna andra söndagseftermiddag är:

At the Time of the Ebb (16 min, 2019)
Av Alia Farid

Animal [In 14 Movements] (41 min, 2012)
Av Annika Larsson

Lesser Apes (19 min, 2011)
Av Cooper Battersby & Emily Vey Duke

Välkommen!

En etik för naturen
2019-10-06 14:00—15:00

En populärfilosofisk föreläsning om våra etiska skäl att bry oss om naturen, och om naturens egenvärde. Lars Samuelsson, Docent i filosofi föreläser.

En populärfilosofisk föreläsning med tankeväckande exempel om våra (möjliga) etiska skäl att bry oss om naturen, och om naturens egenvärde. Lars Samuelsson, Docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhällsstudier föreläser. Språk: Svenska.

Föreläsningen ges med anledning av utställningen Animalisk / Konst över arter och existenser

Bildberättande och konsten att läsa bilder
2019-10-09 09:00—16:30

En konferens om vikten av och konsten att läsa bilder, av Föreningen Läsrörelsen i samarbete med Bildmuseet. Föranmälan, avgift.

Bildberättande och konsten att läsa bilder är en konferens och fortbildningsdag om vikten av och konsten att läsa bilder ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv. Den vänder sig till pedagoger och lärare från förskola till gymnasiet, till skolledare och politiker liksom till en engagerad allmänhet. För information om föranmälan och kostnad, se nedan. Välkommen!

Lokal:
Umeå Folkets Hus, Miklagård

Moderator: 
Gunilla Kindstrand, journalist

Medverkande:
Kalle Boman, filmproducent och tidigare professor i filmisk gestaltning vid Filmhögskolan i Göteborg
Pia Bengtsson Melin, fil. dr och 1:e antikvarie på Statens historiska museer
Susanna Ekström, litteraturpedagog
Anneli Furmark, bildkonstnär och skapare av serieromaner
Lisa Heino, utbildningspolitisk utredare Lärarförbundet
Anna Håkansson, redaktör på Filminstitutet
Lena Landström, bild- och slöjdlärare, Forum för kultur och kommunikation Lärarnas Riksförbund
Lisa Lundström, museiintendent och konstpedagog Bildmuseet, Umeå universitet
Rebecka Nordström Graf, inredningsarkitekt och universitetsadjunkt i konst och design vid HDK, Göteborg
Katarina Pierre, museichef Bildmuseet, Umeå universitet
Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen
Håkan Sandh, tidigare chef Sveriges Kulturskoleråd
Anna Widén, universitetslektor och prefekt vid estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet


Efter konferensen bjuds deltagarna in till mingel på Bildmuseet.
Hela museet, bland annat den stora utställningen Animalisk / Konst över arter och existenser med film, video, teckning, skulptur, installation och ljudkonst, hålls öppet extra för konferensen kl. 17.00-19.00.

Anmälan: info@lasrorelsen.nu
Pris: 750 kr (inkl. lunch samt morgon-och eftermiddagskaffe)
Sista anmälningsdag: 4 oktober

Konferensen "Bildberättande och konsten att läsa bilder" i Umeå är en del av Föreningen Läsrörelsens projekt med samma namn, som bland annat består av sju regionala konferenser i samarbete med museer och konsthallar runt om i landet. Umeåkonferensen arrangeras i samarbete med Bildmuseet, Umeå universitet.

Bildens makt
2019-10-10 12:00—20:00

Fotoseminariet "Bildens makt" är ett samarbete med Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum. Föranmälan, avgift.

BILDENS MAKT
10-11 oktober
Bildmuseet / Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi

Hur undersöks och gestaltas maktstrukturer inom dokumentärfotografi och bildkonst? I fotoseminariumet "Bildens makt" möter vi fotografer och konstnärer från olika delar av världen som berättar om sitt arbete och sina tankar kring att synliggöra och ifrågasätta maktordningar i samhället. Alla mellanmänskliga relationer präglas av sociala hierarkier och maktrelationer av olika slag. Bildkonstnärer och dokumentärfotografer måste förhålla sig till dessa men också erkänna den makt de själva besitter.

Grada Kilomba - konstnär
Tina Enghoff - fotograf
Albin Biblom - dokumentärfilmare
Jenny Rova - fotograf och konstnär
Edith Marie Pasquier - konstnär och fotograf
Fredrik Svensk - konstteoretiker och curator
Fanny Carinasdotter - konstnär

Fotoseminariet "Bildens makt" arrangeras av Bildmuseet och Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum. Torsdagens programpunkter äger rum i Bio Abelli, Västerbottens museum. Fredagens programpunkter äger rum på Bildmuseet.

Språk: svenska och engelska
Seminarieavgift 875 kr inklusive moms. Fika ingår bägge dagarna.

Sista anmälningsdag 7 oktober

Bildens makt
2019-10-11 08:45—21:00

Fotoseminariet "Bildens makt" är ett samarbete med Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum. Föranmälan, avgift.

BILDENS MAKT
10-11 oktober
Bildmuseet / Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi

Hur undersöks och gestaltas maktstrukturer inom dokumentärfotografi och bildkonst? I fotoseminariumet "Bildens makt" möter vi fotografer och konstnärer från olika delar av världen som berättar om sitt arbete och sina tankar kring att synliggöra och ifrågasätta maktordningar i samhället. Alla mellanmänskliga relationer präglas av sociala hierarkier och maktrelationer av olika slag. Bildkonstnärer och dokumentärfotografer måste förhålla sig till dessa men också erkänna den makt de själva besitter.

Grada Kilomba - konstnär
Tina Enghoff - fotograf
Albin Biblom - dokumentärfilmare
Jenny Rova - fotograf och konstnär
Edith Marie Pasquier - konstnär och fotograf
Fredrik Svensk - konstteoretiker och curator
Fanny Carinasdotter - konstnär

Fotoseminariet "Bildens makt" arrangeras av Bildmuseet och Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum. Torsdagens programpunkter äger rum i Bio Abelli, Västerbottens museum. Fredagens programpunkter äger rum på Bildmuseet.

Språk: svenska och engelska
Seminarieavgift 875 kr inklusive moms. Fika ingår bägge dagarna.

Art Friday med vernissage för Grada Kilomba / A World of Illusions
2019-10-11 17:00—21:00

Art Friday med vernissage för "A World of Illusions", Grada Kilombas poetiska trilogi av filminstallationer. DJs från Umeåbandet Kungens Rider.

Art Friday med vernissage för "A World of Illusions", Grada Kilombas poetiska trilogi av filminstallationer. Världspremiär för den tredje delen om Antigone. Bar och DJs från Umeåbandet Kungens Rider. Fri entré.

Dörrarna till utställningen slås upp 17.00, och klockan 19.00 följer ett samtal mellan konstnären Grada Kilomba och museichef Katarina Pierre, curator. Hela Bildmuseet - utställningar, museishop och restaurang - är kvällsöppet till 21:00 på fredagar.

I Grada Kilombas filmtrilogi "Illusions" möter vi de välkända berättelserna om Narcissus och Echo, Oidipus och Antigone, i omarbetade versioner framförda av mimskådespelare. Genom antik mytologi och kolonial historia talar Illusions om mänskliga rättigheter, rakt in i vår samtid.

Konstnären Grada Kilomba (f. 1968, Portugal) är bosatt i Berlin. Hennes verk har visats på viktiga konstinstitutioner och biennaler runt om i världen, bland annat São Paulo-biennalen (2016) och Berlinbiennalen (2018) där hon var en av de mest uppmärksammade konstnärerna. Kilombas bok "Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism [Plantageminnen: Berättelser om vardagsrasism]" (2008) har tryckts i 5 upplagor.

Grada Kilomba / A World of Illusions har producerats av Bildmuseet, Umeå universitet

Bildmuseet är öppet som vanligt hela fredagen. Restaurangen erbjuder en lätt meny för den som vill äta en bit. Art Friday pågår till 21:00, och vill du fortsätta kvällen efter det så är det bara en kort promenad till Umeås nattliv.

Föreläsning: Antikens myter från Ovidius till Freud
2019-10-20 14:00—15:00

Litteraturvetaren Anders Persson, tidigare universitetslektor vid Umeå universitet, berättar om de antika grekiska myterna.

Narcissus och Oidipus
– antikens myter från Ovidius till Freud

Som en del av programmet till utställningen Grada Kilomba / A World of Illusions berättar litteraturvetaren Anders Persson, tidigare universitetslektor vid Umeå universitet, om de antika grekiska myterna.

Han kommer att prata om myterna om Narcissus och Echo, Oidipus och Sphinx samt Antigone, om deras historiska kontext och hur de använts och transformerats genom tiderna. Fri entré. (Språk: svenska)

Art Friday med vernissage för Design Matters och Ann Edholm
2019-11-15 17:00—21:00

Art Friday med vernissage för utställningarna "Design Matters" och "Ann Edholm / Tungan på ordet". Gäst-DJ: Nora Karlsson/Boys.

Vi slår upp dörrarna till två nya utställningar: Design Matters och Ann Edholm / Tungan på ordet. Välkommen! Presentationer och mingel i utställningarna samt restaurang/kafé/bar under hela kvällen. Gäst-DJ: Nora Karlsson/Boys. Fri entré.

DESIGN MATTERS
Utställningen "Design Matters" ger tillfälle att reflektera över vad funktion, hållbarhet och skönhet egentligen är. Den visar design som ställer frågor om den tid vi lever i och öppnar för nya sätt att samspela med världen.

Utställningen är sammanställd och producerad av Bildmuseet och invigs under 2019 då vår granne Designhögskolan firar sitt 30-årsjubileum. Under vårvintern 2020 erbjuder vi ett program av föreläsningar och evenemang som fördjupar utställningens tema.

Design Matters har producerats av Bildmuseet, Umeå universitet

ANN EDHOLM / TUNGAN PÅ ORDET
Ann Edholm vill att hennes målningar ska upplevas som ett möte med en människa, direkt och fysiskt. Trots deras skarpskuret geometriska former utgår Edholms bildvärld från mänskliga erfarenheter och innehåller kulturella och symboliska referenser. Med vaxblandad oljefärg pålagd i tunna lager på lager ger hon sina målningar en fysisk, kroppslig materialitet.

Ann Edholm (f. 1953) bor och arbetar i Nyköping. Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon finns bland annat representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd.

Ann Edholm / Tungan på ordet har producerats av Bildmuseet, Umeå universitet

OM KVÄLLENS DJ
DJ denna Art Friday är Nora Karlsson, Stockholmsbaserad musiker med rötterna i Umeå och mest känd som soloprojektet Boys. Debutalbumet Rest in Peace (2018) fick strålande recensioner och magasinet Sonic svarade på sin egen fråga: ”Vad skivan får dig att tänka på? Kärlek. Vänskap. Lojalitet. Stråk av sorg.” Förhoppningsvis finns det någon egen låt i mixen hon väljer ut åt oss som DJ den här kvällen.

Bildmuseet är öppet som vanligt hela fredagen, men kvällens evenemang startar 17:00. Restaurangen erbjuder en lätt meny för den som vill äta en bit. Art Friday pågår till 21:00, och vill du fortsätta kvällen efter det så är det bara en kort promenad till Umeås nattliv.

Konstnärssamtal Ann Edholm
2019-11-17 14:00—15:00

Samtal mellan konstnären Ann Edholm och museiintendent Brita Täljedal i utställningen "Ann Edholm / Tungan på ordet". Fri entré

Samtal mellan konstnären Ann Edholm och museiintendent Brita Täljedal i utställningen "Ann Edholm / Tungan på ordet" Språk: Svenska.

ANN EDHOLM / TUNGAN PÅ ORDET
Ann Edholm vill att hennes målningar ska upplevas som ett möte med en människa, direkt och fysiskt. Trots deras skarpskuret geometriska former utgår Edholms bildvärld från mänskliga erfarenheter och innehåller kulturella och symboliska referenser. Med vaxblandad oljefärg pålagd i tunna lager på lager ger hon sina målningar en fysisk, kroppslig materialitet.

Ann Edholm (f. 1953) bor och arbetar i Nyköping. Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon finns bland annat representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd.

Samtal i utställningen "Design Matters"
2019-11-24 14:00—15:00

Samtal i utställningen "Design Matters" mellan museiintendent Anders Jansson och industridesigner Demian Horst, biträdande prefekt på Designhögskolan och ansvarig för inriktningen mot transportdesign. Språk: Engelska.

DESIGN MATTERS
Utställningen "Design Matters" visar föremål och tekniker som snart kan vara en del av vår vardag. I en tid då vi står inför stora utmaningar har framtide­­­­ns design en potential att staka ut nya vägar. Vi måste producera och konsumera på nya sätt.

Utställningen är sammanställd och producerad av Bildmuseet och invigs under 2019 då vår granne Designhögskolan firar sitt 30-årsjubileum. Under vårvintern 2020 erbjuder vi ett program av föreläsningar och evenemang som fördjupar utställningens tema.

Art Friday med Hardcore
2019-11-29 17:00—21:00

Tillsammans med Umeå Europeiska Filmfestival bjuder vi in till Art Friday med Umeås hardcorescen i fokus. Film, samtal, livemusik och mingel.

Tillsammans med Umeå Europeiska Filmfestival bjuder vi in till Art Friday med Hardcore. Film, samtal, livemusik och mingel – en kväll med Umeås hardcorescen i fokus. Visning av den franska dokumentärfilmen "UxÅ: A Journey to the Heart of the Umeå Hardcore Scene" och livespelningar med YDMS, Dream Warriors och The Dumb Fucks. Kafé och bar, fri entré.

"UxÅ: Journey to the Heart of the Umeå Hardcore Scene"
De tre franska filmskaparna Gianni Manno, Romain Massé och Théophile Pillault återvänder till Umeå för att äntligen visa sin dokumentärfilm UxÅ. 2014 reste de tre vännerna från Frankrike till Umeå för att på plats möta den Hardcore-scen som de läst och hört mycket om. De ville förstå hur denna subkultur växte fram och blev så stor i norra Sverige och Umeå. Resultatet är en nyfiken och underhållande film som varvar personliga intervjuer med arkiv- och bakgrundsmaterial. UxÅ är en resa genom en viktig del av Umeås nutidshistoria. Att få ta del av den är värmande och spännande även för dem som inte var med när det begav sig. Filmvisningen följs av ett Q&A där Maria Engström talar med filmskaparna.

Där efter spelar YDMS, EP-aktuell metal hardcore från Skellefteå/Burträsk, Dream Warriors, snabb rå hardcore från från Umeå, och The Dumb Fucks, melodisk punkig hardcore från Umeå.

I samarbete med studieförbundet Bilda och Verket Umeå

Familjefilm och kreativ verkstad
2019-11-30 12:00—16:00

Tillsammans med Umeå Europeiska Filmfestival bjuder vi in till en lördagseftermiddag med animerad familjefilm och kreativ verkstad för alla åldrar. Vi visar animerade europeiska kortfilmer i flexhallen och i bildverkstaden kan du prova på stop motion-animation. Fri entré.

Under hela eftermiddagen (12-16) kan man prova på animation i bildverkstaden. Filmprogrammet visas vid två tillfällen (12-12.30, 14-14.30) och består av fem animerade filmer med olika bildspråk och berättarteknik. Bland annat visas filmen Nest, om en färggrann paradisfågel som imponera på sin partner genom att dansa, samt den hyllade tjeckiska filmen The Kite, om en liten pojke som flyger drake med sin farfar.

Filmerna rekommenderas från 4 års ålder; de har inget talat språk och ingen textning. Programmet är sammanställt av REX Animation Film Festival.

Kortfilmer av Agnès Varda
2019-12-01 14:00—16:00

I samarbete med Umeå Europeiska Filmfestival och franska institutet visar vi kortfilmer av den legendariska franska filmskaparen Agnès Varda denna söndag. Fri entré.

Agnès Varda, som avled våren 2019, var en internationellt uppburen filmskapare och konstnär. Under sin långa karriär gjorde hon både spelfilm och dokumentärer och var även verksam som fotograf och bildkonstnär. 2014 hade hon en stor separatutställning på Bildmuseet som öppnade på hennes 86-årsdag. 2017 tilldelades Agnès Varda, som första kvinnliga regissör, en Heders-Oscar för sina insatser inom filmen.

Samtliga filmer som visas är textade på engelska.
Originalspråk: franska.

Du côté de la côte, 1958 (24 min)
[Coasting Along the Coast]
En humoristisk reseberättelse från den franska rivieran. Du
côté de la côte är dedikerad till filmteoretikern/kritikern André Bazin.

Elsa la rose, 1965 (20 min)
En intensiv kortfilm där poeten Louis Aragons berättar om kärleken till sin fru sedan 40 år, författaren Elsa Triolet.

Le lion volatil, 2003 (12 min)
Magi, synkronitet, kärlek och förlust runt Place Denfert-Rochereau och dess berömda staty av lejonet av Denfer. Ett kort äventyr mellan tre karaktärer.

Les 3 boutons, 2015 (11 min)
Jasmine får en dag ett paket med posten. Det visar sig
innehålla en magisk klänning. När hon stiger in i den börjar en resa.

T’as de beaux escaliers, tu sais, 1986 (3 min)
[You've Got Beautiful Stairs, You Know]
En hyllning till Cinémathèque francais i Paris. Filmen varvar bilder av cinematekets välkända trappa av arkitekten Franck Gehry med olika filmhistoriska scener i trappor.

Les fiancés du pont Mac Donald, 1961 (3 min)
[The Fiancés of the Bridge Mac Donald]
En ung man ser livet i svart när han bär solglasögon. Bara han tar av sig dem så blir saker och ting bättre.

Art Friday med julmarknad
2019-12-13 17:00—21:00

Studenter från högskolorna för konst, design och arkitektur säljer sina alster. Dj och skapande i baren inspirerat av utställningen "Design Matters".

Fredagsmingel på Bildmuseet med konst, bar och fri entré! Välkommen till Art Friday, ett perfekt sätt att avsluta arbetsveckan. Den här fredagen tjuvstartar vi lördagens julmarknad. Studenter från högskolorna för konst, design och arkitektur säljer sina alster. Dj och skapande i baren inspirerat av utställningen.

Bildmuseet har öppet hela dagen, men startar afterworken kl 17:00. Restaurangen erbjuder en lätt meny för den som vill äta en bit. Art Friday pågår till kl 21:00, och vill du fortsätta kvällen efter det så är det bara en kort promenad till Umeås nattliv.

Välkommen!

Julmarknad på Bildmuseet
2019-12-14 11:00—15:00

Julmarknad på Bildmuseet i museishopen och intill kaféet. Studenter från högskolorna för konst, design och arkitektur säljer sina alster.

Senast uppdaterad: 2022-11-02