"False"
Hoppa direkt till innehållet
Öppet idag: 12-17
Fri entré
Huvudmenyn dold.

Performance: Korrosionens hastighet

sön
19
nov
Tid Söndag 19 november, 2023 kl. 15:00 - 16:00
Plats Bildmuseet

Performance: Korrosionens hastighet

Maria K Olsson, bildkonstnär, Umeå

Plats: Flexhallen, plan 0

Korrosionens hastighet är ett utforskande performanceverk som rör sig i gränslandet mellan det levande och det döda. Vi leds in i en industrimiljö som sammanförts med den mänskliga kroppen. I verket rör sig konstnären mellan olika roller: tekniker, fabriksarbetare och kirurg. Kroppsarbetet och maskineriets rörelser flätas ihop och blir till en rytmisk scen i sökandet efter hammarslag och hjärtslag. 

Stålet är bärande: som malmen som grävs fram ur jorden och reser konstruktioner för att sedan korrodera och färga in ytorna där vi befunnit oss; som det flytande spårämne som pumpar innanför huden tillsammans med syret, från lungorna och in i alla kroppens delar. Genom verket tecknas en kamp för det levande och en sorgeprocess över det som inte kan hållas vid liv. 

Maria K Olsson (f. 1993) är verksam i Umeå. Hon har en kandidatexamen från Konsthögskolan vid Umeå universitet 2021. Sedan 2020 är hon medlem i det konstnärsdrivna Galleri Verkligheten. Olsson arbetar med installationer och performance med utgångspunkt i mänskliga och ickemänskliga kroppars agens och samspel. Tid är alltid en faktor i hennes konst oavsett i vilken form den presenteras. Kontrasten mellan långsamma skeenden i naturliga miljöer och de snabba förlopp som drivs av människan intresserar henne särskilt.

Arrangör: Bildmuseet
Evenemangstyp: Performance