Kommande utställningar

  • Markkontroll

    2020-09-27 - 2021-04-11

    Utställningen utforskar samband mellan växter, politik och historia. Den samlar verk av samtida konstnärer som intresserar sig för botanikens politiska dimensioner: växter som handelsvara, växters cirkulation i världen och klassifikationen av dem.