Pågående utställningar

 

  • Perpetual Uncertainty

    2016-10-02 - 2017-04-16

    En stor utställning av samtida konst i atomkraftens tidsålder fyller alla Bildmuseets våningsplan. Utställningen samlar verk av internationella konstnärer från olika delar av Europa, USA och Japan som på olika sätt undersöker den komplexa kunskapen om strålning, platser för förvaring av kärnavfall och upplevelser kring dessa.

  • Årets svenska bilderbok

    2017-03-17 - 2017-08-27

    Djur som ingen sett utom vi av Linda Bondestam och Ulf Stark är Årets svenska bilderbok. Utställningen, som öppnar under Littfest-kvällen på Bildmuseet 17 mars, presenterar den prisade boken genom bilder och skisser.