Pågående utställningar

  • Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows

    2014-11-02 - 2015-04-26

    Konstnären Rafael Lozano-Hemmer arbetar med robotstyrt ljus och ljud, radiovågor, rörelsesensorer, filmprojektioner, animeringar i realtid och platsspecifika ljud och röster. Som besökare i hans storskaliga installationer bjuds du in att vara medskapare. Med hjälp av dina rörelser och hjärtslag får verken ett eget liv bortom konstnärens kontroll.

  • The Spaces Between

    2015-02-22 - 2015-05-31

    The Spaces Between visar samtida konst från Havanna och speglar den sociala och ekonomiska verklighet som tagit form i Kuba under de senaste åren. Teckningar, målningar, grafik, fotografi och video.