Pågående utställningar

  • Dom som är kvar / Årets svenska bilderbok

    2015-03-15 - 2015-08-30

    "Dom som är kvar" av Karin Saler och Siri Ahmed Backström är årets svenska bilderbok. Priset delas ut i mars under Littfest – Umeås internationella litteraturfestival, och originalbilder ur boken presenteras i en utställning på Bildmuseet.

  • Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam

    2015-06-14 - 2015-11-01

    Grupputställningen Mien Meo Mieng presenterar video, måleri, skulptur och installationer av vietnamesiska konstnärer verksamma i hemlandet. Verken berör ämnen som krigens efterverkningar, migration, ekonomiska villkor och det vietnamesiska samhällets skörhet och sårbarhet.