Pågående utställningar

Just nu byter vi utställning i stora delar av huset men visar samtidigt två utställningar: Geir Tore Holm i entréplan och FFB på plan 2. Museishopen och bildverkstaden är öppna som vanligt. Välkommen!

  • FFB / Searching for Smooth Space

    2014-09-07 - 2014-11-02

    Det norska arkitektkollektivet Felleskapsprosjektet å fortette byen arbetar med platsspecifika projekt runt om i världen. Efter omsorgsfulla efterforskningar gör de arkitektoniska ingripanden. Inför sitt projekt för Bildmuseet har kollektivets medlemmar - Joar Nango, Eystein Talleraas och Håvard Arnhoff - tittat närmare på Umeås offentliga platser och reflekterat över hur de används.

  • Geir Tore Holm / Fughetta

    2014-10-12 - 2015-01-18

    Under den mörka årstiden presenterar Geir Tore Holm ett ljusverk i Bildmuseets entréplan. Han är intresserad av hushållning och hållbar livsstil, och verket refererar till två förutsättningar som har haft stor betydelse för människans fortlevnad i norr - renkött och ljus.