Pågående utställningar

 • Geir Tore Holm / Fughetta

  2014-10-12 - 2015-02-01

  Under den mörka årstiden presenterar Geir Tore Holm ett ljusverk i Bildmuseets entréplan. Han är intresserad av hushållning och hållbar livsstil, och verket refererar till två förutsättningar som har haft stor betydelse för människans fortlevnad i norr - renkött och ljus.

 • Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows

  2014-11-02 - 2015-04-26

  Konstnären Rafael Lozano-Hemmer arbetar med robotstyrt ljus och ljud, radiovågor, rörelsesensorer, filmprojektioner, animeringar i realtid och platsspecifika ljud och röster. Som besökare i hans storskaliga installationer bjuds du in att vara medskapare. Med hjälp av dina rörelser och hjärtslag får verken ett eget liv bortom konstnärens kontroll.

 • Anders Sunna / Area Infected

  2014-11-02 - 2015-02-01

  Anders Sunna hämtar motiv till sitt måleri från historien och personliga erfarenheter. Ofta är ämnet en långdragen konflikt som utspelats mellan familjen, samebyn och länsstyrelsen. På Bildmuseet presenterar han en helt ny målning som skildrar en rad händelser ur denna konflikt. Det handlar bland annat om tvångsförflyttningar och om gerillarenskötsel som överlevnadsstrategi.

 • Campanas / Woods

  2014-11-02 - 2015-02-08

  Bröderna Humberto och Fernando Campana är influerade av den mångfacetterade brasilianska kulturen; dess resursrika natur, stadslivet, de ekonomiska klyftorna, historien, motsägelserna, färgerna och kaoset. För Bildmuseet skapar Campanas en platsspecifik rumsinstallation, Woods.