Pågående utställningar

 • Liselotte Wajstedt / The Lost One

  2014-05-25 - 2014-09-07

  I installationen The Lost One formulerar Liselotte Wajstedt en ömsint berättelse om sin mormor. Hon undersöker en personlig historia och finner kopplingar till sitt eget liv. Verket speglar också många djupt allmänmänskliga frågor och tankar om livet. I verket ingår en film, en muntlig berättelse, ett fotografi och en kolt. Berättelsen handlar om en älskad mormor och hennes omvälvande livsval.

 • Carola Grahn / Vidderna ropa

  2014-05-25 - 2014-09-07

  En döende tall och en komposition av röster, sorgsen jojk, en mullrande renhjord och skällande hundar. Carola Grahns platsspecifika ljudinstallation markerar den samiska närvaron i landskapet. Titeln anspelar på en föreställning om naturen som vårt kollektiva medvetande. När människan tiger om svåra erfarenheter ropar vidderna ut hennes sanningar.

 • Right is Wrong

  2014-06-08 - 2014-10-12

  Utställningen Right is Wrong visar kinesisk konst från fyra decennier och presenterar samtidskonstens explosionsartade framväxt i Kina. Utställningen fyller Bildmuseets alla salar och omfattar närmare 80 konstverk: måleri, fotografi, skulptur, video, installation och performance.