Umeå Konsthögskola 2019

2019-05-03 - 2019-05-19

Konsthögskolans examensutställning är avslutningen på två års intensiva diskussioner, undersökningar och arbete. Under masterprogrammet i fri konst har de unga konstnärerna utvecklat sina praktiker, utforskat konstens historia och samtida sociala relevans liksom dess aktuella teman och status.

För dig som besökare erbjuder utställningen inblickar i samtidskonstens diskussioner och dess undersökning av nya och traditionella material. Den tar sig an förändringar i våra sätt att betrakta och påverka världen och dess gripbara och virtuella verkligheter. Utställningen utforskar också spänningarna mellan en global diskussion om visuell representation och en lokal verklighet.

Medverkande konstnärer är Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrian Espinos Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Linda Samuelsson, Peter Stridsberg och Sally von Rosen.