Sara Jordenö: Diamond people – Instructions for a Film

2010-11-21 - 2011-01-30

Diamond peopleDiamond People undersöker globaliseringsprocesser utifrån ett specifikt material - den syntetiska diamanten - men det är också en utforskning av det dokumentära berättandets möjligheter och begränsningar. Sara Jordenö presenteras nu på Bildmuseet i en första större separatutställning.

Sara Jordenö (f. 1974) bor och arbetar i New York. Hennes undersökande projekt växer fram under lång tid och resulterar ofta i ett antal verk, olika versioner och presentationer. Med en bakgrund i kreativt skrivande är texten en central del i hennes konstnärliga praktik. I sina projekt använder hon metoder från sociologi och antropologi och prövar oavbrutet vad det betyder att som konstnär ta rollen som observatör och hur den positionen kan redovisas i ett konstsammanhang.