Miss Vicc Repasi / Tie, Bind, Bond, Attach, Secure

Tie, Bind, Bond, Attach, Secure är ett verk som genom en repbondage-performance sätter ljuset på den intimitet och tillit som finns i BDSM.

Vicc Repasi (f. 1992 i Västerås) är en svensk-ungersk masterstudent vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Just nu bedriver hon utbytesstudier i Bremen, Tyskland. Miss Vicc Repasi är den sida av konstnärens praktik som behandlar BDSM och fetischism.