Lisa W Carlson och Staffan Westerlund / Selektion

Avskalat, värdigt och rituellt lyfter konstnärerna fram vardagliga händelser och göranden och ger utrymme för omvandling av vardagens innebörd. Kring en kärna av berättelser reflekterar de med humor och allvar över prestationer, smärtor och hot. Platsens form och funktion är viktiga delar av verket.

Lisa W Carlson (f. 1949 Katrineholm) bor och verkar i Härnösand. Med en konstnärlig bakgrund inom textil och grafik har hon sedan mitten av 1990-talet arbetat med video, ljudkonst och performance. Hon intresserar sig för sociala situationer och mentala processer och undersöker kvinnligheten i olika skepnader.

Staffan Westerlund (f. 1950 Arjeplog) bor och verkar i Härnösand. Han arbetar med måleri som huvudsakligt uttryck, ofta med en social, politisk och estetisk utgångspunkt i sitt konstnärskap. Sedan tidigt 1980-tal har han undervisat i film och fotografi. Performance och improvisation i samarbete med Lisa W Carlson är ett nytt uttrycksmedel.