Rum för performance / Medverkande

Sofia Breimo, (Uppsala) f. 1987
Sofia Breimo är konstnär och etnolog som arbetar med performancekonst, interaktiva konstverk och ljudvandringar. Ofta är hennes verk platsspecifika och publiken deltagare snarare än åskådare. I Breimos konst finns en nyfikenhet på gömda vrår och bortglömda historier, och det är ofta en startpunkt i hennes arbeten. Verket BURST (2014) visades som en del av vårvinterns invigning under Umeå2014, det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå.

Förutom det egna konstnärsskapet arbetar Sofia Breimo med koordinering av andra publika konstevenemang, huvudsakligen för PAiN (Performance Art i Norr) och SU-EN Butoh Company.

--------------

John Court, (Torneå) f. 1969
John Court arbetar med långa performance där just tiden är verkets viktigaste beståndsdel. Hans performance kan pågå i 8 timmar, under ett helt evenemang eller museets hela öppettid. På senare tid har han låtit sina objekt och material bestämma längden.

John Courts performance innehåller alltid ett element av samarbete: med kuratorer, arrangörer, konstnärer, besökare, föremål, rum och tid. Hans verk är anpassade till platsen och dess rytm, och skapar ofta en parallell rytm av upprepade rörelser. Alla hans performanceverk handlar i grunden om teckning och skrift; precis som teckning förbinder de linjer, rörelse, tid och rum.

John Court har ställt ut och medverkat i många skandinaviska och internationella festivaler och utställningar, såsom Viva! Art Action festival Montreal Canada (2015), DigitaLive Guangzhou China (2014), Guangzhou Live Art Festival in China och Venedigbiennalen (2005).

------------------

Jumana Emil Abboud, (Jerusalem) b. 1971
Jumana Emil Abboud använder sig av teckning, video, objekt, text och performance för att bearbeta ämnen som minne, förlust och motståndskraft. Hon ställer frågor om minne i relation till kropp, hem, hemland, kulturella riter, folksagor och sätt att berätta.

Främst undersöker hon kopplingen till ikoner och arketyper, geografi och språk. Hennes verk reflekterar det palestinska kulturella landskap där strävan efter kontinuitet mitt i den vidare politiska kontexten kräver en ständig förvandlingsprocess och uppfinningsrikedom.

Abboud har deltagit i ett stort antal utställningar och festivaler bland andra Acción!MAD-International Festival of Performance Art of Madrid (2010), Bodies that Matter, Galeri Mana, Istanbul (2013); den 53:e and 56:e Venedigbiennalen (2009 + 2015), the 11th International Istanbul Biennial (2009) samt den 10:e Sharjah Biennial.

----------------------------

Cecilia Germain, (Umeå) f. 1974
Cecilia Germain fokuserar ofta på ämnen som identitet, historia, etnicitet, genus, manipulation och den fina gränsen mellan fiktion och fakta. Hennes egna mångkulturella bakgrund med alla dess erfarenheter har gjort henne intresserad av att undersöka mekanismerna bakom maktstrukturer och kroppsspråk.

Germain använder sig av fotografi, text, teckningar, installationer och performance i sin konst och utgår från tanken att vi är alla påverkade av kollektiva myter och föreställningar, vilket undermedvetet påverkar våra åsikter och handlingar. 2011 startade Cecilia Germain det pågående projektet "Carrying White Men" där hon undersöker hur genus och kulturella skillnader påverkar hur vi uppfattar olika kroppar.

--------------------------

Ida Hansson, (Umeå) f. 1978
Ida Hansson arbetar med video och performance. Genom att använda sig av alteregon och rollspel fokuserar hon på frågor om identitet, genus, normalitet och vad det är att vara människa.

Ida Hansson är utbildad på Kunstakademiet i Trondheim och Konsthögskolan vid Umeå universitet. Hon sitter med i styrelsen för det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten i Umeå och har bland annat arbetat med att arrangera Survival Kit-festivalen 2014. Hon har även undervisat och kuraterat utställningar vid olika institutioner i Skandinavien.

---------------------

Johanna Hästö, (Säter) f. 1978
Johanna Hästös konstnärliga arbete undersöker ofta motsatspar som inuti-utanför och närhet-avstånd. Hon intresserar sig för hur vi förhåller oss till och orienterar oss i ­vårt förflutna, vår samtid och framtid, och i sina verk undersöker hon ofta mänsklig kommunikation.

Vid sidan av sitt konstnärskap arbetar Johanna Hästö på ett psykiatrihistoriskt museum i Säter. Det finns många länkar mellan arbetet där och hennes konst, som till exempel intresset för samhällsbyggets idéer om vad det är att vara sårbar och/eller förmögen som människa.

Johanna Hästö har bland annat deltagit i utställningarna Survival Kit i Riga, Lettland, 2012 och LATENT på Säters sjukhus, 2012. Hon är utbildad vid Konsthögskolan vid Umeå universitet och numera verksam i Dalarna.


------------------

Essi Kausalainen, (Helsingfors) f. 1979
I Essi Kausalainens verk är världen en organisk och kaotisk helhet där alla delar har lika värde. I sina performance närmar hon sig olika arter och ting som medverkande och samarbetspartners. Tillsammans med växter, mineraler och objekt skapar hon ceremoniella situationer och event för att undersöka och hylla denna komplexa samexistens. Inspirerad av teorier om växters medvetande, feministiska studier, materialism och kvantfysik skapar Kausalainen mångtydiga verk som - istället för bilder eller objekt - består av gester och handlingar.

Essi Kausalainens arbeten har ställts ut och framförts på bl.a. Galerie (Noisy-le-Sec), kim? (Riga), Moderna Museet (Malmö), Frankfurter Kunstverein, Museum for Contemporary Art (Roskilde), Nikolaj Kunsthalle (Köpenhamn) och Kunstraum Bethanien (Berlin).

--------------------

Karl Larsson, (Malmö) f. 1980
Karl Larsson är konstnär och poet. I sitt undersökande av vardagen och verkligheten intresserar han sig för hur den moderna människan, i sökandet efter mening, bygger upp regler i sin vardag för att göra den mer begriplig. Dessa regler, uppfattningar och förenklingar är utgångspunkter i hans skapande. Arbetsmetoden bygger på idén om att alla delar av skapandeprocessen skall vara så fria som möjligt.

Karl Larsson har bland annat ställt ut på Galerie Nordenhake, Stockholm (2016), Portland Institute for Contemporary Art, Portland, OR (2015) och Hamburger Kunstverein, Hamburg (2014-15). Under hösten 2016 kommer han att vara gästlärare på Konsthögskolan i Umeå. Han har gett ut sex poesiböcker. De senaste är Commonplace (Container Corps, Portland 2015) and Parrot (Paraguay Press, Paris 2010).

--------------------------------------

Eskil Liepa, (Umeå) f. 1979
Eskil Liepa arbetar med performance och installation. Hans konst är ofta idébaserad och utgår från en öppen, pågående process. För att undersöka filosofiska frågor om vårt medvetande och vår upplevelse av verkligheten använder han sig själv som försökskanin. Under sina performance skapar han rumsliga tankekartor i tejp, som utgår från konstnärens tankestruktur i situationen och försöker skapa dialog med publiken. Han försöker i sina verk reda ut sådant som egentligen inte kan redas ut, och redovisa misslyckandets mellanrum i realtid.

Eskil Liepa har bland annat ställt ut på Supermarket, Survivalkit 4 Timelines (Sigulda, Lettland) och Kalmar Konstmuseum. Han har studerat vid Konsthögskolan vid Umeå universitet.

-----------------------------

Hanne Lippard, (Berlin) f. 1984
I sin konst utforskar Hanne Lippard rösten som uttrycksmedel. Studier i grafisk form gör att hon intresserar sig för hur språk kan vara visuellt kraftfullt; hennes texter är visuella, rytmiska och performativa, snarare än rent informativa. Hon uttrycker sig i olika media såsom kortfilm, ljudverk, installationer och performance.

Hanne Lippard har ställt ut och uppträtt på bland andra Tallin Kunsthal, 6:e Moskva-b Biennalen, Kunsthalle Wien, Transmediale i, Berlin, Badischer Kunstverein, Kunsthalle Leipzig, HAU Berlin, UKS Oslo, KunstWerke Berlin och Berliner festspiele.

----------------------------

Martin Wallén, (Umeå) f. 1986
Martin Wallén arbetar med ämnen som självömkan, ansträngning, underkastelse och sport. Sport som lek, och sport som allvar. Med video, foto, skulptur och performance skapar han karaktärer med en stark koppling till sin egen person och sitt eget känsloliv.

Wallén har studerat på Nyköpings Folkhögskola, Gerlesborgsskolan i Stockholm och Umeå Konstskola. Våren 2016 deltog han i Liljevalchs vårsalong och i höst börjar han på Konsthögskolan vid Umeå universitet.

------------------------------

WOL performanceduo, (Stockholm)
WOL performanceduo består av konstnärerna Wenche Tankred (f. 1951) och Lovisa Johansson (f. 1969).  Deras hemmascen är Fylkingen i Stockholm, en konstnärsdriven scen och förening för experimentell musik och konst. WOL är en konstnärlig process i gränslandet mellan performance, ljud och installationskonst som har pågått sedan 2007. Duon arbetar med ljud och bild, den mänskliga absurditeten, sensibilitet och skönhet. Deras idéer visar sig i mötet med olika objekt, främst de som ger ifrån sig någon sorts ljud. Målet är att skapa levande bilder med flera betydelser.

WOL har deltagit i ett flertal festivaler och utställningar, så som Cageveckan på Moderna museet 2012, Creature Live art Festival i Kaunas 2013 och Liljevalchs Vårsalong 2014.

------------------------

Zierle & Carter, (Penzance, Cornwall)
Zierle & Carter består av Alexandra Zierle och Paul Carter som tillsammans arbetar med video, ljud, performance och fotografi. Genom teman som tillhörighet, dynamik inom relationer och förvandlingen av begränsningar undersöker de olika sätt att kommunicera och vad det betyder att vara människa. Deras arbete kan beskrivas som en förkroppsligad undersökning av möten och interaktioner, som inbjuder till en plats mellan det inre och det yttre, både permanent och förgänglig, ljudlig och tyst.

Under det senaste decenniet har Zierle & Carter har ställt ut och framträtt på alla kontinenter, bland annat under Venedigs performansveckor, på Federation Square (Melbourne), CIPAF (Cyprus), Grace Exhibition Space (New York) och Rapid Pulse (Chicago)

---------------------------------------------

Moe Satt, (Yangon) f. 1983
2005 tog Moe Satt examen i Zoologi och började därefter göra performance som en del av en ny ung generation konstnärer i Yangon, Burma, som börjat arbeta mer konceptuellt. Som performancekonstnär arbetar Moe Satt främst med betydelsebärande handrörelser - kommunikations-, arbets-, och vardagsrutinsgester. Handen som medium av mellanmänskliga gester kan kommunicera bortom det talade språket, berätta vem du är och vad du är van att göra med dina händer.

Moe Satt har deltagit i utställningar, festivaler och biennaler runtom i Asien, exempelvis Busan Biennale (2012), CAFA biennale Beiing (2013) . Han arbetar också regelbundet som kurator för olika gallerier. 2008 grundade han den första performance-festivalen i Burma, Beyond Pressure. Han skriver regelbundet om konst och medverkar i tidskrifter i hela regionen.

------------------

Gunilla Samberg, (Umeå) f. 1945
Som bildkonstnär arbetar Gunilla Samberg med performance, gestaltning och installation i skilda material - alltid med en idébaserad grund. Kommunikation och dialog är viktiga komponenter i hennes verk som ofta involverar andra deltagare, som till exempel den kollektiva performancen Synåd (2011), Convoy (2014) och Molnskugga (2014). Convoy visualiserar frågeställningar om miljön och vår framtid på jorden. Molnskugga behandlar språk och hemvist, kommunikation och identitet via processbaserat arbete med poesi som verktyg.

--------------

Edith Marie Pasquier, (London)
Edith Marie Pasquier menar att den poetiska bilden har potential att bli den politiska bilden - i sina verk undersöker hon olika typer av poetik genom serier av experiment, dialoger, texter och studier. Hon testar de fysiska, rumsliga och auriska dimensionerna av fotografiet, bjuder in betraktaren att uppleva ytorna och lagren inom en bild. Pasquier framför sin performance Ash Figures  på Bildmuseet 18 september tillsammans med kontrabasist Josefin Landmér från Norrlandsoperan.

Pasquier har fått fotografiska/konstnärliga priser och uppdrag från ett flertal institutioner, som Film London, The Serpentine Gallery, London och Bildmuseet. Hon har ställt ut i Europa och USA och bedriver forskarstudier i fotografi som AHRC stipendiat vid The Royal College of Art och Victoria and Albert Museum i London.