Reynier Leyva Novo / El polvo, la sangre, el sueño común

Reynier Leyva Novo / El polvo, la sangre, el sueño común visas på Bildmuseet 24 februari - 26 maj 2013. Här följer en kort presentation av de verk som ingår i utställningen.

El patriota invisible, 2007
[Den osynliga patrioten]
DVD 8:45 min.
Samling Museo Nacional de Bellas Artes, Havanna, Kuba

Musikalisk tolkning och framförande: Gerald Moya
Ljud- och bildinspelning: Alejandro Lugo

 

El patriota invisible är en samtida tolkning av La Bayamesa, den kubanska nationalsången som komponerades 1867 av Perucho Figueredo. Melodin visslades och sjöngs som ett uttryck för patriotism innan den blev en officiell nationalsång och fick en mer högtidlig karaktär. Konstnären Reynier Leyva Novo bad den unge kubanske musikern Gerald Moya att göra en variation av originalpartituret. I videon El patriota invisible ser man en gitarrhals och fingrar som markerar ackorden på strängarna mot en svart bakgrund. Verket är en hyllning till anonyma hjältar, de okända och obemärkta individer som formar historien.

 

Los olores de la guerra, 2009
[Krigets dofter]
Dofter, glasflaskor och vinyltext

 

Dessa parfymer har skapats utifrån karaktäristiska dofter hämtade från tre sammandrabbningar under Kubas självständighetskrig på 1800-talet: Jimaguayú(tioårskriget, 1868-1878), Dos Ríos och San Pedro (La Guerra del 95, 1895-1898). Att konstnären valt att komponera dofter till minnet av just dessa sammandrabbningar beror på att tre av landets stora ledare stupade i striderna; generalmajoren Ignacio Agramonte y Loynaz, generalmajoren och republikens president José Martí samt generallöjtnanten Antonio Maceo.

 

El orden de la batalla I (De Playitas a Dos Ríos), 2013 
[Slagets ordning I (Från Playitas till Dos Ríos)]
Digitalt tryck

 

Karta över sammandrabbningen vid Dos Ríos (19 maj 1895) där generalmajoren och republikens president Jose Martí stupade. Konstnären har skapat kartan i samarbete med en militärstrateg, en kartograf, en botaniker samt en grupp historiker specialiserade på Kubas självständighetskrig.

 

El deseo de morir por otros, 2012
[Önskan att dö för andra]
Vapen gjutna i epoxyharts
Samling Museo Nacional de Bellas Artes, Havanna, Kuba

 

Med verket El deseo de morir por otros vill Reynier Leyva Novo uppmuntra till en kritisk läsning av Kubas starka nationalism. De originalvapen som är förebilderna till dessa avgjutningar tillhörde framstående Kubanska fältherrar, majorer och generaler under 1800-talet. Däribland Carlos Manuel de Céspedes, Calixto García, José Martí, Manuel Sanguily och Máximo Gómez. Dessa personer har utan tvekan en mycket betydelsefull roll i Kubas kollektiva minne. Konstnärens omgestaltning av deras vapen - att gjuta dem i ett genomskinligt material och visa dem som konst i en utställning - får betraktaren att ifrågasätta synen på nationens hjältar.