Reynier Leyva Novo / El polvo, la sangre, el sueño común

2013-02-24 - 2013-05-26

Med stort intresse för sitt lands historia utforskar, ifrågasätter och iscensätter Reynier Leyva Novo olika versioner av Kubas förflutna. Särskilt fokuserar han på perioden kring frigörelsen från Spanien 1898. El deseo de morir por otros  (Viljan att dö för andra) består av avgjutningar av vapen som användes vid olika sammandrabbningar. Ett annat verk, Los olores de la guerra (Krigets dofter), utgörs av en samling parfymer som fått namn efter generaler och de platser där de ledde sina trupper. Verken kan också läsas i relation till dagens socialistiska kubanska samhälle och dess starka nationalism.

Reynier Leyva Novo (f. 1983) bor och verkar i Havanna. Han har deltagit i ett flertal utställningar i Kuba, samt på Venedigbiennalen (2011), MARTE (Museum of Contemporary art) San Salvador, El Salvador (2011); Liverpool biennial, Storbritannien (2010); A gentil carioca, Rio de Janeiro, Brasilien (2008). Det här är konstnärens första separatutställning utanför Kuba.

El polvo, la sangre, el sueño común översatt till svenska betyder: Dammet, blodet, den gemensamma drömmen.

Läs om de verk som ingår i utställningen

Intervju med konstnären