Pia Arke: Tupilakosaurus

2010-06-06 - 2010-09-05

Bild 1När Arke gick bort förlorade Norden en betydande konstnär och tänkare. Norden tycktes under Pia Arkes levnad inte beredd att diskutera den dansk-grönländska kolonialhistorien, och hennes verk fick inte det erkännande och den uppmärksamhet som det förtjänar.

Pia Arke brottades med den dansk-grönländska kolonialhistorien på en rad olika sätt. I flera verk undersökte hon västvärldens föreställningar om Grönland och granskade dem som granskade Grönland. I andra sökte hon sig tillbaka till platser på Grönland där hon bott som barn och samlade in några av de många historier och levnadsöden som inte fått plats i den officiella historieskrivningen. Hon gjorde också upp med Europas föreställningar om primitiv konst och eskimåkulturens originalitet.

Arkes primära media blev fotografiet och texten, när hon i rollerna som upptäcksresande, antropolog och kartograf spårade och undersökte relationer mellan olika platser. Hennes samlade produktion framstår som en enastående utforskning av drivkrafterna bakom förträngandet av den dansk-grönländska kolonialhistorien och dess många efterverkningar än idag.