Maria Miesenberger: Sverige / Schweden

2009-10-04 - 2010-01-17

Bild 1Förutom projektet Sverige/Schweden inbegriper utställningen också ett stort och generöst urval av skulpturer, objekt och andra fotografier, ofta med temat barndom, kropp och utsatthet. Med ett urval av över hundra arbeten från närmare två decennier är det en upplevelserik utställning som erbjuds Bildmuseets besökare.

Maria Miesenberger  debuterade under tidigt 1990-tal med ett flertal uppmärksammade fotografiska serier. Det fotografiska mediet har förblivit en beståndsdel i hennes konstnärskap och det ges också en särskild plats i denna utställning. Men Maria Miesenbergers konst är i lika stor utsträckning skulptural, rumslig och tredimensionell. Skulpturala verk, objekt komponerade av hushållsmaterial och en självgående gunga finns med i utställningen på Bildmuseet.