Umeå Konsthögskola / Cultural Capital

2014-05-03 - 2014-05-18

Sedan många år tillbaka visar Bildmuseet varje vår en utställning med verk av avgångsklassen på masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Årets utställning har titeln Cultural Capital och presenterar verk av fjorton masterstudenter som, under handledning av professor Florian Zeyfang, har arbetat i olika medier och uttryck.

Medverkande konstnärer är Lasse Brink, Mark Frygell, Jonas Gazell, Anna Johansson, Ingrid Klintskog, Wenche Crusell, Jens Lindqvist, Camilla Lundquist, Chris Magnusson, Ida Persson, Jaqueline Shabo, Madelaine Sillfors, Matti Sumari och Fabian Tholin.

Utställningen är kuraterad av Viktor Neumann, frilansande kurator baserad i Berlin. Cultural Capital visar enskilda verk av de nyexaminerade konstnärerna men också gemensamma verk med koppling till det offentliga rummet och staden Umeås status som europeisk kulturhuvudstad 2014. Utställningstiteln anknyter också till Pierre Bourdieus teori om kulturellt kapital, som något man kan äga eller sakna.  I utställningen kan vi se resultatet av studenternas undersökningar av konstnärens roll i samhället.

Studenterna kommer att presentera sin utställning tis 6 maj 18:30, sön 11 maj 14:00 och tis 13 maj 18:30. Till utställningen hör en katalog som kan köpas i Bildmuseets shop.

Med stöd från Umeå2014 kommer masterklassen senare också att medverka i en utställning på ZK/U i Berlin (Zentrum für Kunst und Urbanistik / Center for Art and Urbanistics), från 30 maj - 5 juni 2014.