Jochen Lempert

2018-06-15 - 2018-10-21

Jochen Lempert (f. 1958, Tyskland) har en bakgrund inom biologi men arbetar sedan tidigt 1990-tal som konstnär med svartvitt analogt fotografi som främsta medium. Hans motiv är framförallt djur och natur och han ställer ofta samman grupper av bilder för att väcka nya associationer och tolkningar.  Genom att ställa samman väldigt olika bilder med en minsta gemensam nämnare kan han styra betraktarens blick. Ofta med en smula humor och underfundighet. Utställningen på Bildmuseet är Jochen Lemperts första separatutställning i Norden.