Ingo Vetter

2010-11-21 - 2011-01-30

Bild 1

Som ingen annan stad är Detroit präglad av bilen och bilindustrin, det är Motorstaden. Bilen har kommit att representera allt från utveckling och framtidsdrömmar till klimatförändring och stadens kollaps. Liknande irrationella och känslomässiga metaforer finns även för Detroit - Rock City, Murder City, Renaissance City, City of Tomorrow är bara några av de benämningar som Detroit fått under de senaste fyra decennierna.

Detroit är en dynamisk plats, men utvecklingen går inte bara i en riktning. Det finns ett behov av nya metaforer och Motor Show föreslår mobilitet som symbol för människors förmåga att övervinna hinder.

Tillsammans med Annette Weisser och Mitch Cope grundade Ingo Vetter 2005 Detroit Tree of Heaven Woodshop, en träverkstad där man bara använder material från gudaträd, en pålitlig tillgång i Detroit. Alla skulpturer och ramar till fotografierna i utställningen på Bildmuseet är producerade av verkstaden.