Henning Larsen Architects

2012-10-28 - 2012-11-25

Danska Henning Larsen Architects, är den internationellt framgångrika arkitektbyrå som genom sitt arbete med nya Bildmuseet och Arkitekthögskolan på Konstnärligt campus, i samarbete med White arkitekter, har satt sin prägel på staden Umeå. De har kontor i flera städer och arbetar för närvarande med projekt på ett tjugotal platser runt om i världen.

Utställningen presenterar ett urval av arkitektbyråns metoder och arbetssätt. Modeller och texter svarar på frågor om form och material och ger inblick i hur man förhåller sig till lokal kultur och framtidsperspektiv i ett antal olika länder.

Arkitekturen påverkar miljön, staden eller landskapet och det samhälle som den är en del av. Och miljön, staden, landskapet och samhället har i sin tur ett inflytande på arkitekturen. Hur går man till väga när man bestämmer hur en byggnad ska se ut? Hur förhåller sig arkitekturen till den specifika platsen?

Bilden ovan visar Harpa i Reykjavik  (bilden, © foto Nic Lehoux) ritat av Henning Larsen Architects för att bland annat hysa Islands Symfoniorkester och Den Islandske Opera. I samarbete med konstnären Olafur Eliasson utvecklades en kalejdoskopiskt färgsprakande fasad av närmare 1000 facetterade glaselement som reflekterar staden och det omgivande landskapet.

Läs mer om utställningen