Game Art

2007-11-25 - 2008-01-20

Dataspel är en av vår tids ledande populärkulturella produkter. Från att ha varit en marginell del av leksaksindustrin är dataspel idag en storindustri som påverkar samhället på flera olika plan. Utställningen Game Art visar hur konstnärer arbetar med dataspelens estetik, kultur och verktyg för att skapa ny konst.

Game art är beteckningen på en relativt ny konstform där konstnärer utgår från dataspelens kultur och estetik när de skapar sina konstverk. I utställningen medverkar åtta konstnärer som internationellt har högt renommé inom området.

Politiska och samhällsengagerande frågor är vanliga i game art. Konstnärerna använder ofta datorspelens våldsamma estetik för att ifrågasätta det verkliga våldet i vårt samhälle som krig och terrorism. Även flyktingfrågor och jämställd­hetsfrågor har behandlats i olika former av game art.

Utställningen är producerad av Mejan Labs, Stockholm.