Florian Zeyfang: Slow Narration Moving Still

2009-02-22 - 2009-04-26

Bild 1Florian Zeyfang (f.1965 i Tyskland) bor och arbetar i Berlin. Sedan 2007 är han också verksam som professor vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Under många år har han arbetat med experimentell film och video. Utställningen Slow Narration Moving Still innehåller några av Zeyfangs senaste arbeten och dessutom ett helt nytt verk, Horizon, producerat särskilt för Bildmuseet.

Zeyfang intresserar sig för hur förändringar inom teknologi och media påverkar konsten. Han är fascinerad av konstens formspråk och innehåll under perioder av politisk förändring, och av samband mellan kulturella uttryck och samhällsutveckling. I Slow Narration Moving Still undersöks det filmiska berättandet, förhållandet mellan rörelsen och det narrativa. Ett särskilt fokus ligger på gränssnittet mellan stillbild och rörlig bild; på det mellanrum där stillbilden blir film.

De diabildsinstallationer och videoverk som ingår i utställningen har alla ett utforskande förhållningssätt till filmmediet. Flera av dem använder historiska eller litterära referenser. Filmen Introduction to a Small History of Photography (2008) utgår från en essä av den tyske filosofen Walter Benjamin. Zeyfangs intresse för experimentet inom rörlig bild är tydligt också i Spirit (2006-2008), ett trekanaligt videoverk som kombinerar långsamma och snabba klipp med stillbilder, och där indiska filmskapare berättar om den samtida experimentella filmscenen i landet.