eNORMt – fotoprojekt om normalitet och trygghet

2010-06-06 - 2010-07-04

Bild 1Stina Nordin, Stefan Aaltonen, Cornelia Andersson, Linnea Johansson, Hanna Rindeskog Södermark och Gabriella Sandström

Utställningen är avslutningen på projektet eNORMt. Genom den har de medverkande ungdomarna fått en inblick i det kreativa arbetet kring en utställning. De har tagit ansvar för sina egna alster och samtidigt planerat utställningen som helhet. De har också producerat informationsmaterial.

I samarbete med Micaela Adolfsson, projektansvarig och studerande vid institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet.