Edith Marie Pasquier: 13983 birds

2011-06-06 - 2011-09-04

Edith Marie Pasquier: 13 983 birdsEdith Marie Pasquier är intresserad av vår komplexa relation till vilda djur - hur djur får representera mänskliga myter och egenskaper - men också ur ett globalt och ekologiskt perspektiv, människans direkta påverkan på djurs miljö och livsvillkor.

Några av verken har producerats speciellt för utställningen som den fotografiska serien Consider the Birds: On Intimacy där Pasquier närvarat vid vårens ringmärkning av flyttfåglar i Falsterbo. Utställningens titel - 13 983 birds - är också titeln på ett textbaserat verk i utställningen, ett verk som refererar till ett aktuellt svenskt rättsfall där en man varit besatt av att samla och dokumentera fåglar. Pasquier reflekterar över de många frågor kring moral och etik som väcks i vår relation till djuren, också i ljuset av ny forskning kring djurs sociala beteende.

Med ett konceptuellt förhållningssätt till fotografi och med en bakgrund i ljudkonst, performance och skrivande har Pasquier utvecklat att poetiskt och personligt uttryck. Pasquier är intresserad av själva seendet - hur vi ser - men också hur seendet kan bedra eller svika oss.

Verktexter