Om Dayanita Singh

Dayanita Singh / En fotografs äventyr visas på Bildmuseet 14 oktober 2012 - 13 januari 2013. Här följer en presentation av konstnären.Efter studier på International Center of Photography (ICP) i New York i arbetade Dayanita Singh först med fotojournalistik. Hon beskriver hur hon återvände till Indien med idéer om att förändra världen.

"I started photographing all the desperate social situations of India, naively believing that my photographs could make a difference to, let's say, the lives of prostitutes with AIDS. But Meherunisssa, the child prostitute I photographed over 2 years, died anyway. The photographs were published extensively, but after some years I felt I could not go on earning a living from the distress of others."

Det tog henne några år att inse att hon inte var bekväm med att arbeta som fotojournalist. Hon vände då kameran mot sin egen värld och började porträttera sina vänner och deras familjer, vilket utvecklades till ett mångårigt projekt och i verken Ladies of Calcutta, Bombay Portraits, Allahabad Series och boken Privacy.

En annan vändpunkt var mötet med Mona Ahmed som resulterade i Myself Mona Ahmed, en blandning av biografi, självbiografi och fiktion. Det var Mona Ahmeds vägran att utgöra ämnet för ett fotojournalistiskt projekt som fick Dayanita Singh att skapa en annan typ av berättelse. Boken väver samman fotografi och text i berättelsen om ett liv, en historia om en resa inåt och en relation mer än ett redovisande av en annan social verklighet och sexuell identitet.

Dayanita Singhs senare fotografiska arbeten kan beskrivas som noveller eller som poesi. Hon är mer intresserad av att gestalta ett tillstånd, en stämning eller en känsla än att återge en specifik plats eller händelse. Berättandet är öppet och inbjuder oss som betraktare att själva fullfölja historien genom våra associationer, minnen och erfarenheter. Hon kan återbruka en och samma bild i nya sammanhang och kombinationer och skapar på så sätt nya berättelser över tid.

Hon arbetar mycket precist med komposition, pauser, rytm och frasering i sitt berättande och beskriver hur litteraturen och musiken format hennes tankar kring fotografi. Hon fascineras av skrivandet och av hur författare närmar sig verkligheten, hur de beskriver skeenden men också hur de väljer att utelämna delar och skapa luckor eller pauser i berättelsen. Dayanita Singh söker ständigt nya vägar att utveckla sin fotografiska praktik och utforskar då gärna gränserna gentemot andra konstnärliga genrer.

"I am very interested in how far one can push photography and the overlap it has with literature. The kind of photography I am interested in needs to look to the other forms now; to cinema, to literature, to music, to create something more."

Utställningens titel En fotografs äventyr  (Bildmuseet 14 oktober 2012 - 13 januari 2013) är hämtad från en essä i Italo Calvinos Difficult Loves, en text som fungerat som en viktig inspiration för Dayanita Singhs arbete. Ett annat konkret exempel på hennes ständigt pågående dialog med litteraturen är verket Museum of Innocence som tillkommit som ett direkt svar på Orhan Pamuks roman med samma namn. File Room, hennes allra senaste projekt, är en hyllning till papperet. Som analog fotograf och bokmakare har hon ett speciellt förhållande till papper. File Room är ett arkiv över arkiv, ett projekt som uppehåller sig vid papperet som symbol för ett samhälles försök att minnas.