Communitas

2012-11-18 - 2013-02-10

Hur kan vi förhålla oss till staden? Vilka idéer och metoder finns för att skapa en bättre stad och vem bestämmer stadens framtida utveckling?

Kan vi hitta sätt att göra staden till vår, om än bara för stunden? Utställningen Communitas vill inspirera, väcka intresse och skapa debatt om staden som vårt gemensamma rum.

Umeå genomgår just nu stora förändringar. Nya byggnader växer fram och 2014 står staden värd för det europeiska kulturhuvudstadsåret. Communitas ger exempel på konstnärers och arkitekters visionära idéer om städers möjliga framtid. Här visas experimentella strategier och lekfulla interaktioner som skapar nya berättelser i och om staden. Utställningen uppmärksammar olika discipliner och arbetssätt. Här finns inte nödvändigtvis experter, inte heller tydliga frågor och svar utan snarare en öppenhet inför oprövade och nyskapande förhållningssätt till städerna och dess invånare.

Communitas är ett latinskt substantiv som hänvisar till ett samhälle där människor är jämlika, eller till själva andan av gemenskap.

De konstnärer och arkitekter som medverkar i utställningen är Die Baupiloten (Tyskland), Jordi Colomer (Spanien), Jimenez Lai (USA), Listen to the City (Sydkorea), myvillages.org (Tyskland, Holland, Storbritannien), m7red (Argentina), Royce Ng (Australien), PKMN (Spanien) och Rakett (Norge).

Läs om verken och de medverkande