Britta Marakatt-Labba: Kosmos

2009-02-22 - 2009-04-26

Bild 1Britta Marakatt-Labbas speciella teknik är broderi med tunna garner i ull, lin och silke på linne, i kombination med screentryck och collage. Hennes särpräglade och poetiska arbeten har ofta motiviskt ursprung i den samiska kulturen. I episka skildringar rör hon sig fritt mellan nutid och dåtid, blandar minnen, tradition och samisk mytologi med dagens moderna vardagsliv.

Britta Marakatt-Labbas produktion spänner över mer än tre decennier och omfattar framför allt textila bildverk men också grafik, bokillustrationer, scenografi och kostymer för film och teater. Hon har utfört en rad offentliga arbeten i Norge och Sverige, av vilka det sannolikt märkvärdigaste är det 40 cm höga och hela 24 meter långa broderi som skildrar det samiska folkets historia, med rajden som ett centralt motiv. Verket, som i detaljrikedom och monumentalitet leder tankarna till Bayeuxtapeten, tog nära fyra år att färdigställa. Bildmuseet har nu fått en unik möjlighet att under ett par månader visa detta verk.