Ann Edholm / Tungan på ordet

2019-11-15 - 2020-04-12

Ann Edholm vill att hennes målningar ska upplevas som ett möte med en människa, direkt och fysiskt. Trots deras skarpskuret geometriska former utgår Edholms bildvärld från mänskliga erfarenheter och innehåller kulturella och symboliska referenser. Med vaxblandad oljefärg pålagd i tunna lager på lager ger hon sina målningar en fysisk, kroppslig materialitet.

Bildmuseet visar delar ur Ann Edholms serie Tungan på ordet (2003-2010), dessutom skisser och två helt nya verk. I målningarna finns tolkningar av konsthistoria och bibliska
berättelser, av judiska deportationer under andra världskriget och hennes mors minnen av bomberna som föll över Berlin.

Ann Edholm (f. 1953) bor och arbetar i Nyköping. Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon finns bland annat representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd.

Tack till MTAB.