Dom som är kvar / Årets svenska bilderbok

2015-03-15 - 2015-08-30

Dom som är kvar av Karin Saler och Siri Ahmed Backström har utsetts till årets svenska bilderbok. Juryns motivering lyder:

"Debuterande författaren Karin Saler och bildskaparen Siri Ahmed Backström bryter ny mark när de i Dom som är kvar tar sig an hur vardagen sakta letar sig tillbaka i en sörjande familj. Med små medel, och i kvalificerat samarbete mellan text och bild, gestaltar de vilsenheten och tomrumskänslan i sorgen och visar samtidigt hur de första tecknen på fortsatt liv kan se ut. En berörande och angelägen bilderbok som växer för varje läsning."

Snöbollen - årets svenska bilderbok är ett nationellt bilderbokspris med syfte att uppvärdera bilderboken som konstnärligt verk och uppmuntra upphovspersoner och förlag att tänja på bilderbokens konstnärliga gränser, både vad gäller innehåll och form.

Snöbollen delas i år ut till den bästa bilderboken i 2014 års utgivning. Författarna tar emot priset i mars 2015 under Littfest - Umeås internationella litteraturfestival, och originalbilder ur boken presenteras i en utställning på Bildmuseet. Under utställningsperioden är det bilderbokstema i vår bildverkstad för alla åldrar.

Bakom priset står Krumelur - föreningen för unga ord i norr i samarbete med Svenska Tecknare, Kulturföreningen Pilgatan, Länsbiblioteken i Västerbotten och Västernorrland, Umeå kommun, Littfest och Bildmuseet.