Barn sätter spår

Barn sätter spår

Bildmuseet och Idean och Kulturcentrum för barn och unga, Umeå kommun, vill synliggöra Umeås förskolebarn och samarbetar därför i ett projekt om små barn och självporträtt.

Under hösten 2013 och våren 2014 erbjuds fortbildning för förskolepedagoger om barn, konst och kreativitet. Förskolor bjuds in att delta i projektet som pågår från november 2013 och avlutas med en manifestation och famlijefest 24 maj 2014. Arbetet kan se ut på olika sätt på olika förskolor. Processerna kommer att dokumenteras och kan utmynna i utställningar i barnens närmiljöer.

Projektet inleds 12 november 2013 med inspirationsföreläsningar om barn och konst av Maria Taube, konstpedagog vid Moderna museet.

Mer info om inspirationworkshops som personal på förskolor i Umeå komun kan boka.

Barn sätter spår är en del av det tvååriga EU-projektet Samtida självporträtt [Contemporary Self Portraits] där Bildmuseet samarbetar med konsthögskolor i Finland, Estland, Lettland och Irland med syfte att utveckla konstpedagogiska metoder för olika målgrupper.

För mer information kontakta Lisa Lundström, Bildmuseet