Några tidigare projekt

Vid sidan av utställningar och programverksamhet som du kan ta del av i Bildmuseet har vi alltid andra projekt på gång, ofta samarbeten med andra parter lokalt, nationellt eller internationellt. Här finns några exempel.

Museum Museum / Uglycute

I ungdomsprojektet Museum Museum bjöds Uglycute in som konstnärliga ledare och arbetade med en grupp unga i Umeå och en i Stockholm. Museum Museum ville uppmuntra ungdomarnas tankar och idéer om vår tids konst och konstmuseet som plats, och ge kunskap om konstnärliga processer och vad konst kan vara.
Läs mer

Survival Kit konstfestival

Vart är vi på väg? Vilka förutsättningar finns för överlevnad i vår region och i världen i stort? Vilka kamper måste utkämpas, vilka strategier behöver vi för att överleva? Konstfestivalen Survival Kit var ett samarbete mellan konstnärliga aktörer i Riga och Umeå under det gemensamma kulturhuvudstadsåret 2014.
Läs mer

Samtida självporträtt

Hur kan individer, lokalsamhällen och regioner i Europa uttrycka sina identiteter genom självporträtt? I det här projektet samarbetade Bildmuseet med konstinstitutioner i Estland, Finland, Irland, Lettland. Hos oss på Bildmuseet resulterade det bland annat i workshops med olika åldersgrupper, en konferens och en utställning. Barn sätter spår riktade sig till förskolor, och var en särskild del av av projektet Samtida självporträtt.
Läs mer

Spare Time

I projektet Spare Time samarbetade Bildmuseet med konstinstitutioner i Tjeckien, Lettland och Bulgarien. Det handlade om konstnärsutbyten, konstpedagogiska aktiviteter och utställningar som undersökte olika typer av fritidssysselsättningar som i allmänhet inte ses som produktiva eller inflytelserika i samhället, men som otvivelaktigt påverkar människors liv.
Läs mer