Filmade föreläsningar

BILDENS MAKT

2019-10-11

Bildmuseet / Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi

Hur undersöks och gestaltas maktstrukturer inom dokumentärfotografi och bildkonst? I fotoseminariumet "Bildens makt" möter vi fotografer och konstnärer från olika delar av världen som berättar om sitt arbete och sina tankar kring att synliggöra och ifrågasätta maktordningar i samhället. Alla mellanmänskliga relationer präglas av sociala hierarkier och maktrelationer av olika slag. Bildkonstnärer och dokumentärfotografer måste förhålla sig till dessa men också erkänna den makt de själva besitter.

Grada Kilomba i samtal med Katarina Pierre


Fanny Carinasdotter 


Edith Marie Pasquier


Angår oss Antropocen - människans tidsålder?
2017-04-09 14:00-15:00
Idéhistorikern Sverker Sörlin, aktuell med boken "Antropocen - En essä om människans tidsålder", ger en föreläsning i anslutning till utställningen Perpetual Uncertainty.


Dolly Jørgensen

2016-10-09 14:00-15:00
Föreläsning: Miljö- och teknikhistorikern Dolly Jørgensen, Luleå tekniska universitet, föreläser om hur människan förändrar världen och dess invånare, i anslutning till utställningen Perpetual Uncertainty.The World of Charles and Ray Eames

2016-04-16 13:00-16:00
Föreläsningar och samtal. Möt Eames Demetrios från Eames Office, Catherine Ince, kurator för utställningen The World of Charles and Ray Eames och Pat Kirkham, professor i designhistoria vid Kingston University.


Eames Demetrios, chef för Eames Office och sonson till Charles och Ray Eames, samtalar med Catherine Ince, kurator för utställningen The World of Charles and Ray Eames, om Eames banbrytande design och gränsöverskridande samarbete. Moderator: Katarina Pierre, Bildmuseet


Konstnärssamtal / John Akomfrah

015-10-24 12:00-17:00
Göra det själv eller tillsammans?
John Akomfrah tillsammans med Lina Gopaul och David Lawson från Smoking Dogs Films berättar om sitt konstnärliga samarbete. Moderator: Katarina Pierre, Bildmuseet


Dick Harrison om vietnamkriget

2015-10-04 14:00-15:00
Historikern Dick Harrison föreläser om Vietnamkriget och dess bakgrund i samband med Bildmuseets utställning Mien Meo Mieng, den hittills mest omfattande presentationen av samtida vietnamesisk konst i Sverige.History? Who cares? Om den samtida konstscenen i Vietnam

2015-09-19 13:00-16:15
I samband med den pågående utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam bjuder Bildmuseet och Konsthögskolan vid Umeå universitet in till en lördagseftermiddag med öppna föreläsningar om Vietnams oberoende konstscen.

 


Tonel om kubansk samtidskonst

2015-02-24 18:30-20:00
En föreläsning om den kubanska konstscenen av Antonio Eligio Fernández (Tonel), kurator för utställningen The Spaces Between / Samtida konst från Havanna.


Ted Hesselbom om Campanas design

2015-02-08 14:00-15:00
Ted Hesselbom, grafisk formgivare och museichef, berättar om den brasilianska formgivarduon Humberto och Fernando Campana. I anslutning till utställningen Campanas / Woods.