Between the Devil and the Deep Sea

Medverkande konstnärer och deras verk

 

Benjamin Andersson, född 1988 i Sundsvall

Led, 2015
En serie målningar, olja på duk

I sitt måleri fokuserar Benjamin Andersson på perception, antagande och upplevelse. Led är en serie målningar som distribueras en och en genom utställningen.

 ---

Samuel Andersson, född 1982 i Sollefteå

Portraits and their things, 2015
Olja på duk

Six portrayals, 2015
Trä och duk

Samuel Andersson jobbar med målningens materialitet, rumslighet och användandet av alldagliga objekt. Serien Portraits and their things är ett process-baserat verk där motiven finns bakom dukens yta. Verket Six portrayals är en konfrontation mellan det användbara vardagsobjektet, skulpturen och målningen.

 ---

Loes Degener, född 1978 i Rotterdam, Nederländerna, och
Douwe Mulder, född 1979 i Shisong, Kamerun

High grade wind tunnel tested bird safety glass (billboard), 2015
Vinyl på fönster

Views and Visitors, 2015
Presentation

Newmessages.net
Digitala tryck

Loes Degeners och Douwe Mulders tre verk handlar om kvantifiering i den ekonomiska tillväxtens namn. På grund av att tillväxt dyrkas (under)medvetet, blir andra arter, demokrati och kritiskt tänkande lidande. Vad är värdefullt och för vem?

I verket High grade wind tunnel tested bird safety glass (billboard) har konstnärsduon tillämpat schweizisk forskning om fågelvänliga byggnader och samtidigt gjort fönstret till en reklamskylt med uppmaningen att stoppa det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar mellan EU och USA. Med verket Views and Visitors adresserar de kvantifieringen av kultur genom att jämföra Youtube-visningar med Bildmuseets besökssiffror från 2014. Webbsajten Newmessages.net är ett online-orakel i behov av en kurator. Degener, Mulder har tillsammans med Den Tex tagit på sig detta ansvar.

 ---

Joakim Friberg, född 1981 i Stockholm

Obturing, 2015
Handvävd duk i duk

Joakim Friberg arbetar inom den måleriska traditionen men ersätter färg och pensel med andra typer av material. Centralt för hans arbete är idén om duken som ett material att arbeta med och inte på, samt som ett medium för att undersöka vad en målning eller en skulptur är. (Skulpturalt producerat men måleriskt presenterat)

 ---

Anna Hillbom, född 1983 i Gällivare

Trust and Gravity, 2015
Textil och plywood

Blood and Warmth, 2015
Björkträ

Rhythm of Certainty, 2015
Video

Med skulptur och rörlig bild skapar Anna Hillbom poetiska scenarier. Material och form bearbetas med en önskan att locka fram inneboende kvaliteter och en möjlig mystik. Verken som visas på Bildmuseet bildar en icke-linjär berättelse som genom trä, textil och rörlig bild undersöker tillit och möjligheten att skapa personliga symboler utifrån minnen av auktoritet.                               

 ---

Funny Livdotter, född 1987 i Jönköping

Pissed Off, 2015
Blandteknik

Kan ilska vara konstruktivt? Är det osmakligt att bli upprörd?
I arbetet med verket Pissed Off har Funny Livdotter fördjupat sig tematiskt i ilska som fenomen och översatt det till energi i sin process. Livdotter visar broderade skulpturer samt ett interaktivt ljudverk skapat i samarbete med Daniel Westman.

 ---

Oscar Mega Männikkö, född 1986 i Vittangi

Pour Out A Little Liquor, 2015
Blandteknik

Projektet Pour Out A Little Liqour är en pågående undersökning om post-global subkultur. Om att leva och vara delaktig i urbana kulturer på avsides platser, om Gangster Rap i de arktiska områdena. Genom video, fotografi och ljud ger verket en inblick i ritualer och uttryck i en annars till stora delar gömd värld.

 ---

Erik Nilsson, född 1977 i Helsingborg

From here to there in seconds, 2015
Blandteknik

Verket presenteras i tre olika delar, var och en i ett specifikt medium: en installation, en konstnärsbok och en workshop. Samtliga rör sig kring ett huvudkoncept - att göra det möjligt att flyga.

 ---

Ann-Catrin Olsson, född 1984 i Färila

Donated Moves, 2015
Performance och affisch

I Ann-Catrin Olssons verk Donated Moves sammanfogas en mängd donerade rörelser till en ca 5 minuter lång koreografi som framförs live. Hennes performance kommer äga rum kl 12:30 varje dag under utställningsperioden. Verket består dessutom av en affisch med de donerade rörelserna.

Musik av Sleeps in Oysters. Kompositörer: Lisa Busby och John Harries.

 ---

Varg Strande, född 1984 i Oslo, Norge

Whitecube, 2015
Skulptur / installation med video och ljud

Ett utrymme i ett utrymme. En stor kub, 15.6 kubikmeter, i mitten av det stora utställningsrummet. Vit utvändigt, svart invändigt. Inuti den slutna kuben projiceras en video mot en av dess väggar. Videon åtföljs av en röst från högtalare och skapar ett metafysiskt rum för betraktaren. Konstnären väljer en vinkel av verkligheten. Dig genom mig.

 ---

André Talborn, född 1987 i Växjö

Superpaintings, 2015
Färg på duk

Vi lever i en värld där det hela tiden blir enklare att dela och sprida bilder. I detta ständigt pågående flöde låter sig André Talborn översköljas och inspireras av vitt skilda bildvärldar. Konsthistoriska och populärkulturella referenser blandas med vardagliga motiv. I arbetet med en målning/bild använder Talborn olika verktyg som pensel, skrapa, tejp och luftryck med vilka färgen appliceras. På underlaget möts olika stilistiska element som kontrasterar mot varandra för att indikera hastighet, avbrott och rytm.

 ---

Jonas Westlund, född 1982 i Sandviken

 The Volunteer Host, 2015

Under utställningsperioden för Between the Devil and the Deep Sea kommer avgångsstudenten Jonas Westlund att närvara som volontär salsvärd. Kom gärna förbi för en pratstund.

 ---

Katrin Westman, född 1987 i Örebro

If I had no place to fall would you follow me?, 2015
Olja och billack på mdf

I verket If I had no place to fall would you follow me? arbetar Katrin Westman med mötet mellan skulptur och måleri. Skarpa linjer bildar en struktur som tar sig ut i olika riktningar från mitten av målningen, flyr ifrån den. Verket handlar om dragningskrafterna i mötet mellan att vara strängt kontrollerad eller att låta sig falla in i något okänt.