Samarbeta med oss

Bildmuseet samarbetar med konstnärer och konstinstitutioner världen över och givetvis också andra kulturarrangörer i Umeå. Kontakta oss gärna om du har förslag i linje med vår verksamhetsinriktning.

Riktlinjer för utställningsförslag

Vi tar gärna del av konstnärers arbeten och tar tacksamt emot utställningsförslag. Vi tittar på inkomna förslag två gånger om året, maj och oktober, och hör av oss med besked senast månaden därpå.

Inkludera följande i ditt utställningsförslag:
- En beskrivning av ditt konstnärskap samt av det projekt du vill ställa ut,
- Bilder av de verk du önskar ställa ut,
- Andra relevanta prov på ditt konstnärskap,
- Eventuell dokumentation av tidigare utställningar,
- Kopior av recensioner och andra texter om ditt arbete,
- CV.

Vi har inte har möjlighet att returnera insänt material, så sänd inga original.

Välkommen att skicka ditt förslag per post eller e-post till:

Utställningsförslag
Bildmuseet
Umeå universitet
901 87 Umeå

info@bildmuseet.umu.se