Bildmuseet är ett centrum för samtidskonst och visuell kultur och en plats för upplevelse, reflektion och diskussion. Här visas utställningar med samtida internationell konst, fotografi, arkitektur och design tillsammans med konsthistoriska tillbakablickar. Existentiella, politiska och filosofiska frågor är centrala i programmet. Utställningarna kompletteras av visningar, föreläsningar, seminarier, film och performance. Bildverkstäder och pedagogiska aktiviteter inspirerar till eget skapande. Bildmuseet var 2014 en av toppkandidaterna till Europarådets museipris liksom till den svenska utmärkelsen Årets museum, och fick samma år ett hederspris av juryn för European Museum of the Year.

Bildmuseet finns sedan 2012 i en uppmärksammad byggnad vid Umeälvens strand, granne med Konsthögskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Den nya museibyggnaden, ritad av Henning Larsen Architects i samarbete med White, har omskrivits som ett av världens vackraste universitetsmuseer.