Bildmuseet är en plats för upplevelse, reflektion och diskussion. Här produceras och visas utställningar av samtida internationell konst, fotografi, arkitektur, design och andra former av visuell kultur tillsammans med konsthistoriska tillbakablickar. Existentiella, politiska och filosofiska frågor är centrala i programmet. Utställningarna kompletteras av visningar, föreläsningar, seminarier och film liksom öppen bildverkstad och andra pedagogiska aktiviteter som inspirerar till eget skapande.

Bildmuseet har fått hederspris av juryn för European Museum of the Year och varit bland toppkandidaterna till den svenska utmärkelsen Årets museum och till Europarådets museipris.

Bildmuseet är en del av Umeå universitet och finns sedan 2012 i en uppmärksammad byggnad på Konstnärligt campus vid Umeälvens strand, granne med Konsthögskolan, Designhögskolan, Arkitekthögskolan och Humlab-X. Den 20 maj 2017 firade vi fem år på Konstnärligt campus - välkommen!

Museibyggnaden, ritad av Henning Larsen Architects i samarbete med White, har omskrivits som ett av världens vackraste universitetsmuseer.