Sofia Johansson

Sofia Johansson är museiintendent på Bildmuseet. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att producera konstutställningar och programverksamhet i samband med dessa. Kontakta Sofia om du vill lämna in ett utställningsförslag till Bildmuseet, eller om du har frågor om innehållet i Bildmuseets utställningar.

Epost: sofia.johansson@bildmuseet.umu.se
Tel: 090-7869353