Polly Yassin

Polly Yassin är museivärd, hon välkomnar besökare till Bildmuseet, berättar om konsten och andra delar av vår verksamhet. Polly är också Bildmuseets egen husfotograf och fotoansvarig. Kontakta Polly om du har frågor om fotografier av eller från Bildmuseet. (Journalister som behöver pressbilder kontaktar Helena Vejbrink, kommunikatör)

E-post: polly.yassin@bildmuseet.umu.se
Tel: 090-786 97 23