Polly Yassin

Polly Yassin är museivärd, hon välkomnar besökare till Bildmuseet, berättar om konsten och andra delar av vår verksamhet. Polly är också Bildmuseets egen husfotograf.

E-post: polly.yassin@bildmuseet.umu.se
Tel: 090-786 97 23