Martina Wolgast

Martina Wolgast är museivärd, välkomnar besökare till Bildmuseet och berättar om konsten och andra delar av vår verksamhet. Hon ansvarar också för inköp till och planering för museishopen.

Martina är också konstnär, och gick ut Konsthögskolans masterprogram 2010.

E-post: martina.wolgast@bildmuseet.umu.se
Tel: 070-371 65 57