Marie Kårebrand

Marie Kårebrand är administrativ samordnare (vik.) på Bildmuseet och arbetar bland annat med ekonomi- och personalfrågor. Kontakta Marie när det gäller fakturor till eller från Bildmuseet, om du söker jobb eller praktikplats.

E-post: marie.karebrand@umu.se
Tel: 090-786 69 22