Maja Sandow

Maja Sandow är administrativ samordnare på Bildmuseet och arbetar bland annat med ekonomi- och personalfrågor. Kontakta Maja när det gäller fakturor till eller från Bildmuseet, om du söker jobb eller praktikplats.

E-post: maja.sandow@bildmuseet.umu.se

Tel: 090-786 6708