Magnus Olofsson

Magnus Olofsson är museitekniker vid Bildmuseet och arbetar med utställningsteknik och utställningsproduktion. Kontakta Magnus när det gäller frågor frågor inom det området.

E-post: magnus.olofsson@bildmuseet.umu.se
Tel: 090-786 9085