Katarina Pierre

Katarina Pierre är museichef och Bildmuseets konstnärliga ledare. Hon kuraterar och projektleder också vissa av utställningarna.

E-post: katarina.pierre@bildmuseet.umu.se
Tel: 090-786 9632