Karin Nordbrandt

Karin Nordbrandt är museivärd, välkomnar besökare till Bildmuseet och berättar om konsten och andra delar av vår verksamhet.

E-post: karin.nordbrandt@bildmuseet.umu.se
Tel: 090-786 7400