Jonas Holmberg

Jonas Holmberg är museivärd, välkomnar besökare till Bildmuseet och berättar om konsten och andra delar av vår verksamhet.

E-post: jonas.holmberg@bildmuseet.umu.se
Tel: 0730-80 88 44