Emma Mårtensson

Emma Mårtensson är museivärd, välkomnar besökare till Bildmuseet och berättar om konsten och andra delar av vår verksamhet. Hon assisterar också i arbetet med utställningar, gör till exempel utställningstexter på vägg.

E-post: emma.martensson@bildmuseet.umu.se
Tel: 090-786 7400